Sökning: "Paying for sex"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Paying for sex.

 1. 1. ”Jag hade kollat på porr och blev kåt, vad skulle jag göra då?” : En medieanalys på hur män talar om sina sexköp i media

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Paying for sex; buying sex; sexpurchase; prostitution; account.; Sexköp; prostitution; män som köper sex; motiv; account;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how men talk about their sexpurchase in newspapers and to see if they are using excuses or justifications when they are trying to give a socially acceptable account of it to others. The theoretical premise is based on Scott and Lyman (1968) theory about Accounts. LÄS MER

 2. 2. Lagligt men omöjligt? Sexarbetarnas paradox - en kritisk analys av de juridiska förutsättningarna för sexarbetare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Bergman Larsson; [2020]
  Nyckelord :associationsrätt; skatterätt; socialrätt; sexarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexhandel förekommer i alla kulturer och samhällen. Trots det har detta område visat sig vara nästintill omöjligt att på ett oproblematiskt vis integrera i länders lagstiftning. En konvergent lagstiftning mellan olika områden är grundläggande för att ett lands rättssystem ska fungera. LÄS MER

 3. 3. Svenska sexköpare i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av män som betalar för sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lina Engström; [2020]
  Nyckelord :Sex buyers; Media; Discourse analysis; Radical feminism; Sexköpare; Media; Diskursanalys; Radikalfeminism;

  Sammanfattning : Sexhandel har existerat sedan lång tid tillbaka och har alltid ansetts problematiskt på olika sätt. Sedan 1999 är sexköp förbjudet enligt lag (SFS 1962:700, 6 kap. 11 §) och anses av regeringen som en del av mäns våld mot kvinnor och mäns överordnade ställning i samhället. LÄS MER

 4. 4. Fel i häst enligt konsumentköplagen - med fokus på ryggproblem och lynnesfel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige är ett land där hästnäringen är stor vilket innebär att många, både människor och hästar, berörs av lagstiftningen på området. Lagstiftningen har blivit föremål för kritik då den anses ha en negativ inverkan på näringen och där med hämmande för branschens utveckling. LÄS MER

 5. 5. "Man lägger ett pussel alltid, oavsett och försöker förstå vad är det som är problematiken för den här personen” : En kvalitativ studie om socialtjänstens handläggning av ekonomiskt bistånd när kvinnor utsatts för mäns ekonomiska våld i nära relation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Karin Everlund; Marianne Mosali; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Economic violence; Financial assistance; Room for maneuvering; Sex; Gender.; Nyckelord: Ekonomiskt våld; Ekonomiskt bistånd; Handlingsutrymme; Kön; Genus.;

  Sammanfattning : Economic violence is a relatively unexplored societal problem even though it often occurs in intimate relationships. In accordance with Swedish legislation different municipalities have the power to freely adjust support based on conditions and needs at a local level. LÄS MER