Sökning: "Payment Method"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Payment Method.

 1. 1. Money in the Era of the Digital Generation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Gabriella Nobel; David Sydorf; [2018]
  Nyckelord :Digital generation; Money; Payment solutions; Technology acceptance;

  Sammanfattning : Money can be described as a language, and as we know, languages evolve from one generation to another. The generation of children now growing up, known as the digital generation, is remarkably different from previous generations as digital technology has been a highly integrated part of their daily life since they were born. LÄS MER

 2. 2. The placebo painkiller - An experimental quantitative study on how emotions, associations and experiences using a payment method fosters pain of paying.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Alexander Levi; Simon Bering; [2018]
  Nyckelord :Pain of paing; Perception; Transaction; Payment; Blur;

  Sammanfattning : Being able to pay for products and services in various settings is one of the key components of a functional economy. By paying, one gives up something (usually money) in exchange for something else (usually products or services). LÄS MER

 3. 3. Jakten efter den optimala budpremien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Norgren; Thea Nyrell; Sigrid Mitteregger; [2018]
  Nyckelord :Budpremiens Storlek; Påverkansfaktorer; Förvärv; Norden; Värdeförstörande; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka olika faktorers påverkan på budpremiens storlek vid svenska-, norska- och finska publika företagsförvärv. Vidare syftar studien till att urskilja vilka faktorer som har en signifikant korrelation med budpremien för att bidra till en förklaringsmodell, med ambitionen om att minska värdeförstöring i samband med förvärv. LÄS MER

 4. 4. Här har du, mitt barn! - Överlåtelse av näringsfastighet vid generationsskifte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Holmgren Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; generationsskifte; fastighet; näringsfastighet; blandade fång; huvudsaklighetsprincipen; kattrumpa; underprisöverlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förr användes en metod för att minska skatteeffekterna vid försäljning av näringsfastigheter. Metoden kallas för kattrumpan. Kattrumpan utgjorde det första steget i en transaktionskedja, där fastigheten paketerades i ett aktiebolag samägt med närstående. Överlåtelsen ansågs vara en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. LÄS MER

 5. 5. Val av internationell marknad för internetföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Martin Bodin; Fredrik Molander; [2018]
  Nyckelord :Internationalization; Internet companies; International expansion; International market selection; Strategic decisions; Internationalisering; Internetföretag; Internationell expansion; Val av internationell marknad; Strategiska beslut;

  Sammanfattning : Syfte – Att skapa förståelse för hur internationell marknad framgångsrikt kan väljas för internetföretag genom att beskriva och identifiera tillvägagångssätt för val av internationell marknad. Metod – Kvalitativ fallstudie där elva semistrukturerade intervjuer genomfördes på olika internetföretag som valt internationell marknad. LÄS MER