Sökning: "Payment Service Directive 2"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Payment Service Directive 2.

 1. 1. Economic Implications of the Payment Services Directive 2: Empirical Evidence from the Capital Markets

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maxim Mokhonko; Kushtrim Sylejmani; [2019-02-01]
  Nyckelord :event study; Payment Service Directive 2; PSD 2; regulation;

  Sammanfattning : This study is the first, to our knowledge, to analyze the effect of the Payment Services Directive 2 onthe European banks’ stock returns. The financial market data is analyzed using the event studymethodology. Our findings show that the PSD 2 has had a statistically significant positive impact onthe stock returns of the European banks. LÄS MER

 2. 2. Nödvändigt eller nyttigt? - En kritisk granskning av XS2A-bestämmelserna i PSD2 och deras förenlighet med begreppet nödvändig nyttighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Jonasson; [2018]
  Nyckelord :konkurrensrätt; PSD2; Essentialfacility; Law and Political Science;

  Sammanfattning : To operate in certain markets, it is sometimes a necessity to access certain infrastructure or facilities. The term essential facility has been used by practitioners since the beginning of the 20th century, to justify the need for such access. LÄS MER

 3. 3. Det nya betaltjänstdirektivet PSD2 : Kommande möjligheter och utmaningar för banker och tredjepartsaktörer inom den svenska finansiella marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Linn Holm; Lina Persson; [2017]
  Nyckelord :Payment Services Directive 2; PSD2; payment services; payment service market; third party provider; TPP; Payment Services Directive 2; PSD2; betaltjänster; betaltjänstmarknaden; tredjepartsleverantörer; TPP;

  Sammanfattning : I januari 2018 kommer det nuvarande EU-direktivet PSD att ersättas av det nya betaltjänstdirektivet Payment Services Directive 2 (PSD2). Motiven bakom direktivets införande är bland andra att bidra till en förenkling för tredjepartsaktörer att inträda betaltjänstmarknaden samt öka valmöjligheten för konsumenten. LÄS MER