Sökning: "Payment method"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade orden Payment method.

 1. 1. Vad är väl en plastpåse värd? En studie av den svenska befolkningens genomsittliga betalningsvilja för en plastbärkasse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Alexandra Byrö; Ellinor Stensson; [2021-02-09]
  Nyckelord :Contingent valuation; Payment cards; Plastic bag tax; Plastic bag; Sweden; Willingness to pay;

  Sammanfattning : In recent years, the negative environmental effects of plastic carrier bags have increasingly been recognized. As a result, various countries, including Sweden, have adopted measures such as bans and taxes to reduce the consumption of such bags. The Swedish plastic bag tax was put in place in May 2020. LÄS MER

 2. 2. Betalt samarbete eller pressutskick från influerare - En studie om hur trovärdigt följarna anser marknadsföringsmetoderna är på Instagram och Youtube

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ida Johnren; Alicia Enberg; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; influerare; betalt samarbete; pressutskick; Instagram; Youtube; trovärdighet; köpbeslut;

  Sammanfattning : Marknadsföring genom influerare har under de senaste åren utvecklats från att vara en marknadsföringsmetod till en miljonindustri. Relationen mellan en influerare och hens följare är avgörande för hur väl en influerare utstrålar förtroende och är kapabel till att förmedla trovärdiga åsikter samt rekommendationer. LÄS MER

 3. 3. Payment methods influencing purchase behavior in the clothing e-commerce : A study of millennials in Jönköping, Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Sueun Jeon; Hulia Khoja; Husam Stita; [2020]
  Nyckelord :Purchase intention; Consumer behavior; Payment method; Fashion e-commerce; Millennials;

  Sammanfattning : Background: Electronic commerce has recently been seen as a very auspicious service of technology witnessed in the last decade. Several types of e-commerce initiatives include very modernized and upgraded facilities such as smart cards, online retailing, and remote payments that help make the payment process faster and more consistent. LÄS MER

 4. 4. Buy Now Return Later: A quantitative study of how B2C invoices in the context of e-commerce impact product returns

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ida Lennartsson; Julia Wodecka; [2020]
  Nyckelord :Direct payment method; Deferred payment method; Product return; Invoice; B2C;

  Sammanfattning : B2C invoices have grown to become the most preferred payment method of Swedish online shoppers. Despite invoices' considerable popularity, research about their consequences is scarce. A survey based study has been conducted in order to investigate how the growing trends of B2C invoice and product returns interplay. LÄS MER

 5. 5. Moderna betalningsmetoder : en studie om avgiftsfri faktura och dess påverkan på konsumenters köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Paula Milovac; Emelie Ericsson; Matilda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Invoice; Credit Konsumtion; Consumer behavior; Buying decision; Faktura; Kreditkonsumtion; Köpbeslutsprocessen; Påverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur betalningsmetoden avgiftsfri faktura påverkar unga konsumenters köpbeslut inom den svenska e-handeln. Studien skallförtydliga hur de påverkande faktorerna inverkar i de olika stegen avköpbeslutsprocessen samt belysa de för- och nackdelar som kan uppstå vidanvändningen av avgiftsfri faktura. LÄS MER