Sökning: "Peace operation"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Peace operation.

 1. 1. Friktion i fredsoperationer: De globala, nationella och glokala freds- och säkerhetsdiskurserna gällande Afghanistaninsatsen under åren 2010–2012

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Hillbertz; [2019]
  Nyckelord :Peacebuilding; Peace operation; Afghanistan; Global and local friction; Peace- and security discourse; Glocal actor; Interview and Discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study focuses on friction between global, national and glocal actors and discourses regarding the military operation in Afghanistan, with the delimitation to the years 2010-2012. The study aims to explain and gain a deeper understanding of the friction between global, national and glocal actors that exists in peace operations and to further develop the theory about global and local friction in peace operations. LÄS MER

 2. 2. Svenska kvinnors motivation till internationell insats : En kvantitativ och kvalitativ enkätundersökning om svenska kvinnors motivation till internationell insats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Nanette Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Internationell insats; Battistelli; kvinnor; motivation;

  Sammanfattning : Resolution 1325 shows that the role of women in military organizations and in armed conflicts is an important resource. One of the reasons for this is that the legitimacy of peace agreements and peace building is increasing. LÄS MER

 3. 3. Strategisk chock : Påverkan i svensk säkerhetsstrategi under tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Christofer Lennings; Emir Kadric; [2018]
  Nyckelord :Grand strategy; security strategy; strategic shock; defense bills; Sweden; Russia; Georgia; Crimea; strategi; säkerhetsstrategi; strategisk chock; försvarsbeslut; Georgien; Krim; Sverige; militärstrategi;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har Ryssland nyttjat det militära maktmedlet mot forna sovjetstater i syfte att uppnå politiska målsättningar. Skälen till detta är troligtvis flera, där Natos och EUs expandering till Rysslands närmaste intressesfär antas utgöra en väsentlig drivkraft. LÄS MER

 4. 4. Gender Training of Peace Support Operation Personnel : An Effective Tool to Reach Increased Knowledge Levels and Attitudinal Change?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Lovisa Asklöf; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :   This study aims to answer the question of how pre-deployment gender training affects knowledge and attitudes regarding gender in the mission area among military personnel in peace support operations (PSOs). A common explanation to why attitude change occurs is through the introduction of new information. LÄS MER

 5. 5. Lokalt ägandeskap för en hållbar fred?: En komparativ fallstudie mellan UNAMSIL och UNMIS

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Månsson; Louise Thomasson; [2018]
  Nyckelord :Local ownership; Sustainable peace; United Nations; UNAMSIL; UNMIS; Sierra Leone; Sudan; Projects; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Not long ago Sierra Leone and Sudan experienced violent civil wars and both situations were perceived by the UN to constitute a threat to international peace and security. Because of this, the UN deployed two different peace operations, UNAMSIL and UNMIS, which have had various success regarding Sierra Leone and Sudan’s current level of peace. LÄS MER