Sökning: "Peak oil"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Peak oil.

 1. 1. Optimized Integration of Electric Vehicles into the Smart Grid : V2G and Smart Charging Adaptive Algorithm

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Mustafa Omareen; [2020]
  Nyckelord :electric vehicles; smart grid; smart charging; V2G;

  Sammanfattning : Electric Vehicles (EVs) reduce dependency on oil and carbon emissions. An upsurge in demand for EVs could lead to negative impacts on the grid. However, charging strategies, such as supporting the grid using vehicle-to-grid (V2G) and smart charging technology, can go a long way to reducing the impacts on the electrical load curve. LÄS MER

 2. 2. Acoustic source strength determination of turbocharger in an unfavourable acoustic environment

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Balaji Vejendla; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the M.Sc thesis work is to specify a measurement method suitable for deter-mining the sound power levels and especially to quantifying the levels at the compressor blade pass frequency of a turbocharger in the new turbo performance rig located at Scania CV AB, Södertälje. LÄS MER

 3. 3. Utredning av Uddevalla Energis elnätskapacitet med avseende på Uddevalla kommuns framtida utbyggnadsplaner i centrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Natalie Bräck Nordman; [2019]
  Nyckelord :Elnät; kapacitet; Uddevalla kommun;

  Sammanfattning : Denna förstudie har utförts på avdelningen för drift och underhåll på Uddevalla Energi Elnät AB. Syftet har varit att utreda kapaciteten i elnätet med avseende på Uddevalla kommuns framtida utbyggnadsplaner i hamnen samt att identifiera starka och svaga punkter. LÄS MER

 4. 4. Fossilfri Fjärrvärme : Möjligheter till konvertering av fossila spetslastpannor hos Falu Energi och Vatten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Erik Lorenz; Frida Dahlin; [2018]
  Nyckelord :Fossilfri fjärrvärme; konvertering; spetslastproduktion; bioolja; MFA; RME; HVO.;

  Sammanfattning : After the Paris climate agreement, the requirements were raised on the district heating sector in Sweden to eliminate the fossil fuels from the production. This concerns mainly the peak load production during cold season when the fossil boilers are needed the most. LÄS MER

 5. 5. Leadership in Self-Organized Movements: A Case Study about the Transition Movement in Sweden and Denmark

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lena Mehl; Viktoria van Stegen; [2018]
  Nyckelord :complexity theory; Transition Movement; self-organization; leadership; sustainability; shared leadership;

  Sammanfattning : Climate change is one of the most important challenges of today’s societies and poses serious global threats on the world’s environment and societal structures (UN, n.a.b). Providing a novel and adaptive approach to lead and organize for sustainability are self-organized movements (Atkinson et al. LÄS MER