Sökning: "Pecking Order Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Pecking Order Theory.

 1. 1. Capital Structure Determinants A case study of the European Automotive Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Örjas; Jonathan Peterson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Capital structure; Automotive Industry; Leverage Regressions; Trade-Off Theory; Pecking Order Theory; Determinants of Capital Structure;

  Sammanfattning : The thesis examines what variables explain firms’ choice of capital structure. The report centers around the automotive industry where Europe’s largest automotive manufacturers are the framework for the report. Firms included in the thesis are BMW, Daimler, PSA and Volkswagen. LÄS MER

 2. 2. Test of Pecking Order Theory - Empirical evidence from Europe

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lars E.O Jacobson; Philip Berneblad; [2020-05-28]
  Nyckelord :Pecking Order Theory; Financing Deficit; Financing Surplus; Capital Structure; Corporate Leverage;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Den mytomspunna effekten av IPO : En analys av IPO och dess påverkan på svenska bolags finansiella prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tara Romsäter; Åsa Matti; [2020]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Financial Performance; Economic Growth; Pecking Order Theory; Agency Cost Theory; Window-Dressing Theory;

  Sammanfattning : Purpose: This study is made to analyze and examine effects of an IPO before and after a stock is introduced on the market, and if the age of the company makes a difference on the day it becomes listed. And if it could be associated with an improved financial performance through several assumptions. LÄS MER

 4. 4. Kapitalstruktur i konjunktursvängningar : En kvantitativ studie på lönsamheten och tillväxtens påverkan på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Herek; Elena Spiroska; [2020]
  Nyckelord :capital structure; cyclical fluctuations; debt-equity ratio; profitability; growth; Modigliani and Miller irrelevance theory; Trade-off theory; Pecking order theory; kapitalstruktur; konjunktursvängningar; skuldsättningsgrad; lönsamhet; tillväxt; Modigliani och Miller irrelevansteori; Trade-off teori; Pecking order teori;

  Sammanfattning : It has long been known that companies can finance themselves with the help of equity or debt. Since Modigliani and Miller’s theories of capital structure and its impact on performance, several studies have continued to investigate the phenomenon of capital structure. LÄS MER

 5. 5. Effekten av revisionspliktens borttagande på risken för konkurser : En kvantitativ undersökning av svenska mikro- och småföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Thomas Engström; Arvid Holmgren; [2020]
  Nyckelord :Konkurs; revision; konkursprediktion; Ohlson O-score; Altman Z’’-score; revisionsplikt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att observera ifall de små företag som valde att inkludera ett revisorsförbehåll i sin bolagsordning och att inte har en tillsatt revisor, efter revisionspliktens borttagande, har en större sannolikhet att gå i konkurs, än de företag som omfattades av revisionsplikten. Metod: Vi använder oss utav ett stickprov på 907 533 observationer. LÄS MER