Sökning: "Pecking order"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden Pecking order.

 1. 1. Test of Pecking Order Theory - Empirical evidence from Europe

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lars E.O Jacobson; Philip Berneblad; [2020-05-28]
  Nyckelord :Pecking Order Theory; Financing Deficit; Financing Surplus; Capital Structure; Corporate Leverage;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar ägarkoncentration och skuldsättning var för sig företags finansiella prestation? - En undersökning av finansiell prestation på medelstora svenska börsnoterade företag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Alexandersson; Robin Gulliksson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Ägarkoncentration; finansiell prestation; kapitalstruktur; agentteori; trade-off teori; pecking order-teori; svenska medelstora börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Studier kring hur ägarkoncentration och kapitalstruktur var för sig påverkarfinansiell prestation är spretig och ingen enhetlig bild existerar. Ägarkoncentration ser olika utberoende på vilken bolagsstyrning som tillämpas, den anglosaxiska eller kontinentala. LÄS MER

 3. 3. Determinants of Capital Structure - Testing the Pecking Order Theory on the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henrik Ek; Sofia Fjelkestam; [2020]
  Nyckelord :Capital Structure; Pecking Order Theory; Construction industry; Leverage Regressions; Sweden; Kapitalstruktur; Pecking order teorin; Byggbranschen; Finansiell hävstångsregression; Sverige;

  Sammanfattning : Building new homes and oÿces are vital for the well-being in a country from both an economic sense and from a viewpoint that a growing population needs more housing. For construction companies to be able to meet their objectives, an important issue is the capital structure choice. LÄS MER

 4. 4. Effekten av revisionspliktens borttagande på risken för konkurser : En kvantitativ undersökning av svenska mikro- och småföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Thomas Engström; Arvid Holmgren; [2020]
  Nyckelord :Konkurs; revision; konkursprediktion; Ohlson O-score; Altman Z’’-score; revisionsplikt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att observera ifall de små företag som valde att inkludera ett revisorsförbehåll i sin bolagsordning och att inte har en tillsatt revisor, efter revisionspliktens borttagande, har en större sannolikhet att gå i konkurs, än de företag som omfattades av revisionsplikten. Metod: Vi använder oss utav ett stickprov på 907 533 observationer. LÄS MER

 5. 5. New venture financing order and founder preference: A multi-case study of Austrian Tech startups

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Stephan Dulovits; Yonas Hadgu Tewelu; [2020]
  Nyckelord :Tech Startups; Capital Structure; Pecking Order Theory; Internal Funds; Debt; Equity; Government Financial Support; Austria;

  Sammanfattning : This study investigates the source of financing in Austrian tech startups and aims to identify the main factors that affect the decision making of these firms. In doing so, we aim to contribute to the relatively limited field of research conducted in Europe. LÄS MER