Sökning: "Pedagogik Gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden Pedagogik Gymnasiet.

 1. 1. Fördomar, normer och generaliseringar : En studie av religionskunskapslärares förhållningsätt till mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linn Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :Religionsundervisning; mångfald; normkritisk pedagogik; kontroversiella frågor.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka lärares förhållningssätt till begreppet mångfald så som det skrivs fram i ämnesplanen för religionskunskap i LGY11. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes med lärare i religionskunskap på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Serier som visuellt stöd i Bild och Engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Borglin; [2018]
  Nyckelord :serier; bildundervisning; engelskundervisning; interkulturellt perspektiv; högstadie; gymnasium;

  Sammanfattning : I följande litteraturöversikt fördjupar jag mig i användning av serier som visuellt stöd inom undervisning i Bild och Engelska på högstadiet samt på Gymnasieskolan. Detta är även ett gestaltande arbete, då delar av inledning, bakgrund, resultat och avslutande reflektion presenteras i serieformat. LÄS MER

 3. 3. Ensembleundervisning på kulturskola och folkhögskola : Observationer av två ensemblelärares arbete genom ett kulturpsykologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jacob Rydberg; [2018]
  Nyckelord :Ensemble; ensembleundervisning; folkhögskola; kulturskola; kulturpsykologisk teori; kulturella verktyg; musikkulturella verktyg;

  Sammanfattning : Som snart färdigutbildad gitarr- och ensemblelärare med inriktning mot gymnasiet har jag genomgått många år av ensembleundervisning i flera olika skolformer. Mina första erfarenheter av ämnet fick jag i kulturskolan under barndomen och senare fortsatte ensembleundervisningen på gymnasium och folkhögskola. LÄS MER

 4. 4. Samhällsengagemang & Skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jens Dahlberg; Daniel Månsson; [2018]
  Nyckelord :Civic Education; Civic Engagement; Gymnasiet; Högstadiet; Pedagogik; Samhällskunskap; Socioekonomisk status; Upper Secondary;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker vilka faktorer som påverkar samhällsengagemang hos högstadie- och gymnasieelever. Utifrån svensk och internationell forskning, har vi fokuserat på pedagogiska faktorer och elevers sociala bakgrundsfaktorer i relation till samhällsengagemang. LÄS MER

 5. 5. Skillnaden mellan nationella provbetyg och kursbetyg : Om graden av sambedömning och kompetensutveckling påverkar likvärdigheten i gymnasieskolans svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Erik Reimegård; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; betygsättning; sambedömning; kompetensutveckling; nationella prov; svenska; gymnasiet; likvärdighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER