Sökning: "Pedagogisk språkmiljö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pedagogisk språkmiljö.

  1. 1. Vad finns i barns ryggsäckar? : En studie om en pedagogisk språkmiljö med utgångspunkt i elevers erfarenheter och förutsättningar

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Sandra Eriksson; Annika Johansson; [2012]
    Nyckelord :Pedagogisk språkmiljö; barn; erfarenheter; förutsättningar; grundskolan; tidigare år;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka positiva effekter en pedagogisk spårkmiljö med utgångspunkt i elevers sociala och kulturella erfarenheter och förutsättningar kan ge samt att undersöka hur verksamma pedagoger och lärare i grundskolans tidiga år tar tillvara på detta.Vi hoppas att vi med denna uppsats kan lyfta fram den positiva effekt ett pedagogiskt arbete grundat i elevers sociala och kulturella erfarenheter och förutsättningar kan ge. LÄS MER