Sökning: "Pedagogiska verktyg förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Pedagogiska verktyg förskolan.

 1. 1. ”Första gången man får gensvar, första tecknet tillbaka, jag bara ryser när jag tänker på det” : TAKK och GAKK som språkstimulerande verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ida Svensson; [2019]
  Nyckelord :TAKK; GAKK; preschool; language development; language tools; documentation; TAKK; GAKK; förskola; språkutveckling; språkverktyg; dokumentation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how preschool teachers work with an argumentative and alternative communication (ACC) and the importance of language tools for children’s language development. The study also aims to illuminate how the work with ACC is visible in the preschools physical activities and in the documentations as well as the importance it brings. LÄS MER

 2. 2. Låt inte maten tysta mun! - samtalet kring matbordet som en arena för delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Sundberg; Sherin Florie; [2019]
  Nyckelord :Samtal; Samspel; Pedagogisk måltid; Inflytande; Positioneringsteori; Kamratkultur; Vuxenroll; Förskola;

  Sammanfattning : Studien vill belysa hur informella samtal kan uppmuntra barns delaktighet, genom en förståelse för tillträdesstrategier och uteslutningar inom diskursen kring matbordet. Samtalets roll för barns inflytande och måltiden som en del av det pedagogiska arbetet samt den maktbalans som finns mellan barn och vuxna belyses. LÄS MER

 3. 3. Bokläsning som pedagogiskt verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agustina Sungkawati Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :bokläsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utreda vilken betydelse böcker och bokläsning har för det pedagogiska arbetet i förskolan ur pedagogernas perspektiv. Innehållet fokuseras på vad pedagogerna berättar om hur de använder barnböcker i förskolan, vad pedagogerna säger om sin roll i användandet av barnlitteratur i förskolan, vad pedagoger anser om vilka faktorer som påverkar barnens intresse för böcker, varför pedagoger tycker att barns läsande av böcker är viktigt. LÄS MER

 4. 4. Den fysiska boken – vilken betydelse har den? : En undersökning för att se hur arbetet med böcker sker i förskolan bland de äldre barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sandra Johannesson; [2019]
  Nyckelord :Picture book; language development; preschool; preschool teacher; digital tools.; bilderboken; språkutveckling; förskolan; förskollärare; digitala verktyg.;

  Sammanfattning : Technology increase in preschool and initiate become a ordinarly event for the children, this while as the books space possibly reduces and gets taken over by the digital. The intention with this investigation is to find out preschool teacher´s view on the physical book, in this case the picture book in a physics form. LÄS MER

 5. 5. Reflektion som metod i förskolan. En studie utifrån förskollärarnas syn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Bulgaras Wihlney; [2018]
  Nyckelord :Reflektion; förskoleverksamhet; förskollärarnas syn; erfarenhet.;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att studera förskollärarnas syn på reflektion som metod för att arbeta med barnen. Frågeställningar berör vilken innebörd begreppet reflektion har för förskollärarna och hur de arbetar med reflektion i verksamheten. LÄS MER