Sökning: "Pedagogiska verktyg förskolan"

Visar resultat 6 - 10 av 164 uppsatser innehållade orden Pedagogiska verktyg förskolan.

 1. 6. Språkutvecklingen hos flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarnas erfarenheter och tankar i arbetet med flerspråkiga barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Andra Ranca; [2019]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; modersmål; identitet; språkutveckling; stöttning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskolan kan vara en stöttande arena för flerspråkiga barn och dess betydelse för barnets språkutveckling. För att kunna undersöka detta har kvalitativa intervjuer med förskollärare utförts på två olika förskolor. LÄS MER

 2. 7. Förskolebarnets stress vid måltidssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Hälsa; Förskolebarnets stress; Pedagogiska måltider; Pedagog;

  Sammanfattning : Min studie syftar till att bidra med kunskap kring hur pedagoger upplever förskolebarnets stress vid måltidssituationer. Studien utgår ifrån det salutogena sättet att se på hälsa, vilket syftar till att befrämja en individs aktuella hälsosituation. En kvalitativ metod har varit mitt tillvägagångssätt för att utföra studien. LÄS MER

 3. 8. Den fysiska boken – vilken betydelse har den? : En undersökning för att se hur arbetet med böcker sker i förskolan bland de äldre barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sandra Johannesson; [2019]
  Nyckelord :Picture book; language development; preschool; preschool teacher; digital tools.; bilderboken; språkutveckling; förskolan; förskollärare; digitala verktyg.;

  Sammanfattning : Technology increase in preschool and initiate become a ordinarly event for the children, this while as the books space possibly reduces and gets taken over by the digital. The intention with this investigation is to find out preschool teacher´s view on the physical book, in this case the picture book in a physics form. LÄS MER

 4. 9. Reflektion som metod i förskolan. En studie utifrån förskollärarnas syn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Bulgaras Wihlney; [2018]
  Nyckelord :Reflektion; förskoleverksamhet; förskollärarnas syn; erfarenhet.;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att studera förskollärarnas syn på reflektion som metod för att arbeta med barnen. Frågeställningar berör vilken innebörd begreppet reflektion har för förskollärarna och hur de arbetar med reflektion i verksamheten. LÄS MER

 5. 10. Läs- och skrivsvårigheter : Fokus på förskolan och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ågren Josefin; [2018]
  Nyckelord :Read and write difficulties; Pre-school; Tools; Läs- och skrivsvårigheter; Förskolan; Hjälpmedel;

  Sammanfattning : The subject of reading and writing difficulties has been a research object sin- ce the 40's and it ́s come a long way in what should happen and how to act however, it is still children who do not get the help that is needed in pre- school and pre-school classes. This study has sought to identify the difficulty of educators and teachers to detect early-stage problems. LÄS MER