Sökning: "Pedagogiskt drama kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Pedagogiskt drama kunskap.

 1. 1. Drama och gestaltning i språkutvecklande syfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Olofsson; Christina Widner; [2020]
  Nyckelord :Drama; Estetiska ämnen; Estetiska uttrycksformer; Gestaltning; Lgr11; Pedagogiskt drama;

  Sammanfattning : SammandragSyftet med den här kvalitativa studien är att undersöka vilka faktorer och argument lärare har för att använda drama och gestaltning i undervisning samt vilka förutsättningar de behöver. Vi har intervjuat fem lärare och tre rektorer. LÄS MER

 2. 2. ”Giraffen får inte plats i cykelkorgen” : En intervjustudie om hur pedagoger på förskolor arbetar kring professionell teater och drama som en estetisk uttrycksform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Johansson; Nina Juréen; [2019]
  Nyckelord :Kultur; barnteater; drama; förskola; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur pedagoger arbetar kring besök vid en teater samt hur de utövar drama på förskolan. Är det betydelsefullt för barn att få uppleva teater och drama? Detta är en kvalitativ studie där vi har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Tolerans – Quantum Satis : En autoetnografisk utblick från en upptäcktsresande lärare genom ett hermeneutiskt anslag

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marie Umerkajeff; [2019]
  Nyckelord :tolerance; erasmus; erasmus ; empathy; pedagogy; drama; theatre; drama didactic; practical knowledge; tolerans; erasmus; erasmus ; empati; pedagogik; drama; teater; dramadidaktik; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : To Make the Complexity of Tolerance Visible. An overall purpose of this essay is to study the development of the term “tolerance”. I carry out a conceptual research and a historical background to this and I also try its significance towards certain experiences as a teacher. LÄS MER

 4. 4. ATT MÄRKVÄRDIGGÖRA DET VARDAGLIGA : en kvalitativ undersökning om drama som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann Hamrin; Emma Hedin; [2017]
  Nyckelord :Drama; teater; estetiska uttryckssätt; didaktik;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete är en kvalitativ undersökning av den didaktiska potentialen i nio informanters berättelser om drama som förskolepedagogiskt verktyg. Den didaktiska potentialen möjliggörs genom att informanterna förhåller sig till drama som pedagogiskt verktyg på en mängd olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Närvaro i skolan är något mer än en ✔ i protokollet : En lärares sikte på praktisk kunskap i estetiska  kunskapsdimensioner

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Marie Umerkajeff; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; drama teacher; drama education; drama; theatre practice; alienation; aesthetic; artistic; pedagogy; didactics; teaching; mimesis; praktisk kunskap; dramapedagogik; dramautbildning; drama; teaterpraktik; alienation; förfrämlingande; estetisk; konstnärlig; pedagogik; didaktik; undervisning; mimesis;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt anslag skrivet ur en dramalärares synvinkel om praktisk kunskap inom estetiska ämnen på gymnasiet. Metoden kallas ”Södertörns-modellen”, en professionell induktiv metod baserad på en fenomenologisk introspektion som hänvisas till som handlingssituationen. LÄS MER