Sökning: "Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer.

 1. 1. Ridskolan som en hälsofrämjande idrottsförening : En kvalitativ studie om ridskolans lärmiljö och elevers välbefinnande utifrån ridlärares uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Svedlind; Carina Romaniv; [2022]
  Nyckelord :Hälsofrämjande; Idrottsförening; KASAM; Lärandemiljö; Ridskola; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Ridundervisning handlar i allmänhet om ett samspel mellan lärare, elev och häst och ridlärare måste kunna hantera elever och hästar med deras potentiella känslor, temperament och beteenden. Tidigare forskning visar att ett pedagogiskt ledarskap är viktigt för att främja en god lärmiljö på idrottsföreningar samt för att främja de utövandes hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i fritidshem och förskola : En kvalitativ studie av fritidspedagogers och förskollärares inkluderingsarbete i relation till pedagogiskt ledarskap

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Minela Nuhic; [2022]
  Nyckelord :Inkludering; pedagogiskt ledarskap; fritidspedagoger; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa det inkluderingsarbete förskollärare och fritidspedagoger gör i fritidshem respektive förskola utifrån pedagogiskt ledarskap i relation till möjligheter och förutsättningar försedda av verksamheten. Studien är formad efter kvalitativ metod med hermeneutisk ansats, eftersom studien handlat om att förstå, tolka och uppfatta den information som uppkommit i samband med intervjuerna. LÄS MER