Sökning: "Pedofili"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Pedofili.

 1. 1. Idylliska lögner och sanningar om idyllen : Ett ekokritiskt perspektiv på Vladimir Nabokovs Lolita

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Kajsa Örneke; [2021]
  Nyckelord :Vladimir Nabokov; Lolita; Ecocriticism; Nature; Pastoral; American Suburb; Pedophilia; Vladimir Nabokov; Lolita; Ekokritik; Natur; Pastoral; Amerikanska förorten; Pedofili;

  Sammanfattning : In this essay, I analyze Vladimir Nabokov's novel Lolita from an ecocritical perspective. I try as far as possible to ignore the pedophile theme and instead focus on the thematic environment: nature, places and language. LÄS MER

 2. 2. Den goda modern : En kvalitativ studie om samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare ur ett jämställdhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Unnerud; [2020]
  Nyckelord :Den goda modern; förskola; förskollärare; jämställdhet; normkritiskt perspektiv; samhällsmoder; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med mer kunskap och en djupare förståelse för hur förskollärare och vårdnadshavare uppfattar sin samverkan utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Upprinnelsen till ämnet är att det finns stora brister i den aktuella kunskapsmassan. LÄS MER

 3. 3. Den perfekta pedofilen : En diskursanalytisk studie av avhållsamma pedofilers bloggar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Greip; [2020]
  Nyckelord :pedofili – avhållsamma pedofiler – stigma – bloggar – subjektsposition – motdiskurs;

  Sammanfattning : Avhållsamma pedofiler – pedofiler som inte vill agera sexuellt gentemot barn – är en grupp som trots sin avhållsamhet riskerar att stigmatiseras på grund av sin pedofili. Med diskurs-analytisk metod analyseras bloggar skrivna av fem avhållsamma pedofiler, utifrån vilka subjektspositioner de intar och hur de konstruerar pedofili. LÄS MER

 4. 4. Jag ville tillrättavisa, inte mötas : En essä om svåra och problematiska möten med vårdnadshavare i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tonnie Nilsson; Jenny Pierson; [2020]
  Nyckelord :Violations; Threats; Equal treatment; Preschool; Ethics of Proximity; Phenomenology; Hermeneutics; Relationships; Grounds for Discrimination; Laws; Kränkningar; Hot; Likabehandling; Förskola; Närhetsetik; Fenomenologi; Hermeneutik; Relationer; Diskrimineringsgrunderna; Lagar;

  Sammanfattning : I denna essä som vi tillsammans har skrivit har vi först och främst utgått från kränkningar och hot i förskolan, kränkningar och hot som kommer från vårdnadshavare. Även hur vi i förskolan arbetar med likabehandling, och vad det kan få för konsekvenser av att utsätta någon för kränkningar och hot, genom exempelvis de lagar vi har att förhålla oss till i den svenska förskolan. LÄS MER

 5. 5. Hellre kär i en vampyr än homosexuell : Gymnasielärares redogörelse om potentiella meningserbjudanden, makt och litterär representation i skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Uusitalo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to, through an intersectional perspective, examine the potential meaning making from the chosen literature and how literary representation and asymmetry of power are treated in the L1 classroom according to L1 teachers. Research shows that identification in literature can be of importance to the reader’s well-being (jfr. LÄS MER