Sökning: "Peer-to-Peer"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet Peer-to-Peer.

 1. 1. GDPR, Blockchain & Personal data - The rights of the individual v. the integrity of Blockchain

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Matsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :Risk-based approach; Personal data; EU; Right of rectification; Right of erasure; Big Data; Peer-to-Peer; Distributed Ledgers; Hashing; Hash-reference;

  Sammanfattning : The technology of Blockchain is something new and innovative. It was introduced by a group which goes under the pseudonym Satoshi Nakamoto through the publishing of the paper “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system”. LÄS MER

 2. 2. Service Management for P2P EnergySharing Scenarios Using Blockchain--Identification of Performance of Computational efforts

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ragadeep Patha; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; p2p energy trading; Hyperledger fabric; computational parameters; performance evaluation.;

  Sammanfattning : Peer-to-Peer energy trading enables the prosumers and consumers to trade their energy in a simple services.By this the energy users have possibility to have a surplusshare of energy without any interruptions[1]. LÄS MER

 3. 3. Decentralized Web Hosting : A comparative analysis of decentralized- and centralized web hosting

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Joel Olofsson; Oskar Rubensson; [2022]
  Nyckelord :IPFS; Hypercore Protocol; Decentralized network; Website; Web hosting; Peer-to-Peer; Client-server; IPFS; Hypercore Protocol; Decentraliserade Nätverk; Webbsidor; Webb Publisering; Peer-to-Peer; Client-server;

  Sammanfattning : Publisering av webbplatser sker traditionellt i ett centraliserat nätverk där en webbserver distribuerar webbplatsens filer till sina klienter. Detta gör det möjligt för större företag eller regeringar att välja vilket innehåll som ska visas och tar bort den frihet som World Wide Web ursprungligen medförde. LÄS MER

 4. 4. Fair Voting System for Permissionless Decentralized Autonomous Organizations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Hellström; [2022]
  Nyckelord :blockchain; dao; crypto; cryptocurrency; p2p;

  Sammanfattning : The increasingly adapted technology called blockchain can be viewed as a distributed append-only time-stamped data structure which is made possible by a distributed peer-to-peer network. The network uses cryptography and different consensus mechanisms to ensure immutability, security, transparency, and speed in a decentralized fashion. LÄS MER

 5. 5. Advanced Hardened Registration Process for Mobile Crowd Sensing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ronghua Li; [2022]
  Nyckelord :Mobile Crowd Sensing; Sybil detection; Android; Native coding; Bluetooth Low Energy; Mobil Crowd Sensing; Sybil detektering; Android; Native kodning; Bluetooth Low Energy;

  Sammanfattning : Mobile Crowd Sensing (MCS) or Participatory Sensing (PS) are two emerging systems as smart mobile devices become ubiquitous. One of the advantages of such a sensing system is that almost anyone with a mobile device can become a moving "sensor". LÄS MER