Sökning: "Peers"

Visar resultat 1 - 5 av 396 uppsatser innehållade ordet Peers.

 1. 1. Simulation & Analysis of Peer-to-Peer Network Quality for Measurement Scheduling : Online algorithms, Application for Network QoS Monitoring

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustaf Lindstedt; [2019]
  Nyckelord :network; measurement; scheduling; peer; simulation; adwin; adaptive; window; mean; variance; online algorithm;

  Sammanfattning : With the growing dependency on Internet connectivity in our daily lives, monitoring connection quality to ensure a good quality of service has become increasingly important. The CheesePi project aims to build a platform for monitoring connection quality from the home user’s perspective. LÄS MER

 2. 2. Talproduktion och velofarynxfunktion hos internationellt adopterade femåriga barn födda med bilateral läpp-käk-gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lotten Bergmark; Lovisa Bugge; [2018-12-13]
  Nyckelord :läpp-käk-gomspalt; internationell adoption; tal; artikulation; velofarynxfunktion; cleft palate; international adoption; speech; articulation; velopharyngeal function;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate speech production and velopharyngeal function in internationally adopted 5-year-old children with bilateral cleft lip and palate and compare to a control group of Swedish born peers with bilateral cleft lip and palate. Phonetic transcription was used to measure percent consonants correct, percent correct manners of articulation and percent correct placement. LÄS MER

 3. 3. En studie av tillförlitligheten hos CELF-4 som språkbedömningsmaterial i åldrarna 13:0 - 15:3 år

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Gustafsson; Eli Hedman; [2018-12-12]
  Nyckelord :CELF-4; CELF-4; socioekonomisk status; socioeconomic status; flerspråkighet; bilingualism; språklig bedömning; language assessment; högstadieelever; adolescence;

  Sammanfattning : The current study aimed to evaluate whether CELF-4 is a tool suitable to assess language functions in adolescents between 13:0 and 15:3 years of age. 27 participants took part in the study. The Swedish version of CELF-4 including the Pragmatic Profile was used in the study. LÄS MER

 4. 4. Child language brokers – En kvalitativ studie om flerspråkiga elever som översätter till sina nyanlända klasskamrater i lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Wahlgren; [2018-08-13]
  Nyckelord :nyanlända elever; flerspråkiga elever; child language brokers; translanguaging; inkludering; community of practice;

  Sammanfattning : Antalet nyanlända elever har ökat i svenska skolan. Detta medför en större mångfald, dock innebär det även utmaningen att ge en likvärdig utbildning för samtliga elever, oavsett etnisk och språklig bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Overeducation and its impact on wages in Vietnam

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anh Vu Tran; [2018-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER