Sökning: "Pehr Fall"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Pehr Fall.

 1. 1. Finns kontraktering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Kardell; Pehr Ekedahl; Therese Petersson; [2018]
  Nyckelord :Learning-to-contract; kontrakteringsförmåga; startups; förtroende; mikrobryggeri; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien är att undersöka hur learning-to-contract-processer ser ut i startups och vilka effekterna av dessa är då startups innehar begränsade resurser, i förhållande till stora företag, i bland annat form av tid och kontraktslig erfarenhet. Meningen med det valda fallföretaget är därför att belysa ett empiriskt fall som inte tidigare behandlats i litteratur på området. LÄS MER

 2. 2. Distributionsstrukturer för FMCG-varor : - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jakob Hahrs; Pehr Andersson; David Evaldsson; Jakob Hulenvik; [2014]
  Nyckelord :logistik; distribution; distributionsstrukturer; fast moving consumer goods FMCG ;

  Sammanfattning : Inom logistiken finns det ett antal frågeställningar, där struktur är ett viktigt område. Strukturfrågorna berör bland annat distributionen, exempelvis om en färdig produkt ska lagras eller skickas direkt till kund samt hur själva transporten ska gå till. LÄS MER

 3. 3. Syndabocksfenomenets betydelse i affärsvärlden -fallet Pehr G Gyllenhammar-

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jon Bertilsson; [2004]
  Nyckelord :Affärsvärlden; syndabocksprocess; funktion; image; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. Uppsatsens titel: Syndabockfenomenets betydelse i affärsvärlden -fallet Pehr G Gyllenhammar- Seminariedatum: 2004-03-05 Ämne/kurs: Magisteruppsats i marknadsföring, 10 poäng Författare: Jon Bertilsson Handledare: Peter Svensson Nyckelord: Affärsvärlden, syndabocksprocess, funktion, image Syfte: Avsikten med denna uppsats är att ge en ökad förståelse för syndabocksfenomenet och dess betydelse inom affärsvärlden. LÄS MER

 4. 4. Teknologibaserad självbetjäning - En lojalitetsskapande funktion?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin; Pehr Adolf Tamm; Anna Clarving; [2003]
  Nyckelord :Dagligvaruhandeln; kundtillfredsställelse; lojalitet; teknologibaserad självbetjäning TBSB ; servicekvalitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur TBSB påverkar kundernas lojalitet inom dagligvaruhandeln. Metod:Efter att vi läste in oss på ämnena TBSB och lojalitet valde vi ut delar ur teorin där vi koncentrerat oss på lojalitet hos kunder i dagligvaruhandeln ur ett beteende och attitydperspektiv samt TBSB-faktorers påverkan på servicekvalitet och kundtillfredsställelse. LÄS MER