Sökning: "Peinrelief"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Peinrelief.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter gällande handläggning av smärtlindring till patienter på akutmottagning : en kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Karin Holmberg; Westerlund Anna-Karin; [2019]
    Nyckelord :Emergency unit; Nurse; Experience; Pain; Alleviation of pain; Peinrelief; Akutmottagning; Sjuksköterska; Erfarenhet; Smärta; Smärtlindring;

    Sammanfattning : Bakgrund, att handlägga smärta innebär att identifiera, bedöma och lindra smärta hos patienter och är en central del av arbetet för sjuksköterskan på akutmottagningen. Studiens syfte var att undersöka och beskriva sjuksköterskors erfarenheter gällande handläggning av smärtlindring till patienter på akutmottagning. LÄS MER