Sökning: "Pelle Back-Träff"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pelle Back-Träff.

 1. 1. Finns evidens för förbandstyper vid såromläggningar inom primärvården? : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pelle Back-Träff; Hanna Sandlund; [2014]
  Nyckelord :wounds; wound dressings; nurses; primary care; evidence; sår; förbandstyper; sjuksköterskor; primärvård; evidens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom en litteratursammanställning undersöka evidensen för olika förbandsmaterial vid behandling av sår. Kostnaden för behandling av sårrelaterade åkommor uppgår till flera miljarder kronor för Landstingen i Sverige varje år. LÄS MER

 2. 2. Nya sjuksköterskors upplevelser vid bemötande av anhöriga vid dödsfall

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pelle Back-Träff; Joakim Nyström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER