Sökning: "Pelle Gidlöv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pelle Gidlöv.

  1. 1. Ett köpcentrums attraktionskraft : Vilka faktorer är väsentliga vid konsumentens val av köpcentrum?

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Gabriel Olsson; Pelle Gidlöv; [2010]
    Nyckelord :Köpcentrum; attraktionskraft;

    Sammanfattning : Shoppning har i allt större utsträckning blivit ett fritidsnöje bland konsumenter idag, detta tillsammans med den stora framväxten utav köpcentrum de senaste årtiondena gör det allt viktigare för köpcentrums ansvariga att identifiera och belysa faktorer och tillvägagångssätt för köpcentrumets attraktionskraft. Uppsatsen har som mål att ta fram de faktorer som är mest avgörande för ett köpcentrums attraktionskraft ur konsumenternas perspektiv. LÄS MER