Sökning: "Pellet Production"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Pellet Production.

 1. 1. Evaluation of five hardwood species from Zambia to produce fuel pellets for cooking purposes : Study with a single pellet press including pellet production, post production testing and X-ray examinations

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Annika Silvennoinen; [2023]
  Nyckelord :Pelletizing; Pellet Production; Wood Species; X-Ray examinations; Pelletisering; Pelletstillverkning; Träslag; Röntgenundersökningar;

  Sammanfattning : 81% of the population in sub-Saharan Africa relies on charcoal and firewood to cover their energy needs for cooking. In Africa charcoal is usually produced by burning tree in a traditional kilns and then the food is cooked with a carbon-fired stoves indoors. LÄS MER

 2. 2. Utredning av lämplig värmeproduktionsanläggning i Storuman

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mathias Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Energy; Energy engineering; District heating; Heat production; Energi; Energiteknik; Fjärrvärme; Fjärrvärmeproduktion; Förbränningsteknik;

  Sammanfattning : Storskalig värmeproduktion genom förbränning av biobränslen för distribution via fjärrvärmenät till hushåll och verksamheter bidrar till att minska utsläppen av fossila växthusgaser och ger en ökad möjlighet att nyttja förnybara bränslen. Sedan 2005 har fjärrvärme levererat mer än hälften av energin för uppvärmning av svenska byggnader. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av kvalitetsvariation i enlighet med ISO 3084

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Cecilia Tylstedt; [2022]
  Nyckelord :Iron Ore Pellets; LKAB; Quality Variation; ISO 3084; ISO 3082; Järnmalmspellets; LKAB; Kvalitetsvariation; ISO 3084; ISO 3082;

  Sammanfattning : Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) är ett av Sveriges äldsta industriföretag som bedriver världens två största underjordsgruvor för järnmalmsbrytning och deras huvudprodukt är järnmalmspellets. Hög och stabil kvalitet är av stor vikt för LKAB, därav är kvalitetskontroll en av deras nyckelaktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Inclusion of blue mussels in the diet of Black Soldier Fly (Hermentia illucens) : the effect on compost process efficiency

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Alma Jennersjö Hedman; [2022]
  Nyckelord :Black Soldier Fly; Hermetia illucens; larvae composting; process efficiency; circular economy; animal food production;

  Sammanfattning : Abstract The management and handling of organic waste in primarily low-income developing cities, due to high urbanization has become a global problem. The main form of waste handling in these cities are landfilling, due to it being the cheapest and easiest option. LÄS MER

 5. 5. Design av testanläggning för förbränning av pellets i matlagningsspisar : Analys av hur pelletsens egenskaper påverkar emissioner och effektivitet under förbränning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Nellie Dalqvist; [2022]
  Nyckelord :Pellets; askhalt; extraktivämnen;

  Sammanfattning : Renewable energy sources have dominated energy use throughout human history and biomass is one of the world's oldest energy sources. The use of biomass as a fuel has increased in recent decades and has led to great technological development as a result of the growing demands for sustainable solutions. LÄS MER