Sökning: "Penetrating injuries"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Penetrating injuries.

 1. 1. Sexuellt våld eller våldsamt sex? : En kvalitativ studie om hur barnmorskor och kuratorer på ungdomsmottagningar upplever fenomenet med unga tjejer som får skador efter samtyckt sex

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Monia Bessouda; Jasmina Kotorcic; [2022]
  Nyckelord :Sexual violence; Consent; Pornography; Gendered norms; Sexuellt våld; Samtycke; Pornografi; Könade normer;

  Sammanfattning : I medier har det larmats om att allt fler unga tjejer som besöker ungdomsmottagningar uppvisar skador efter samtyckt samlag. Studiens syfte var att undersöka fenomenet genom att besvara två frågeställningar om hur ungdomsmottagningar arbetar med unga tjejer (13–25 år) som misstänks ha- eller uppvisar skador till följd av samtyckt sex, samt vilka orsaker de tillskriver skadorna. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av traumaomhändertagandet på akutrummet kring patienter med våldsrelaterade penetrerande skador : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hilda Eriksson; Louise Öhman; [2017]
  Nyckelord :Nurse; Experience; Trauma care; Violence; Penetrating injuries; Sjuksköterska; Erfarenheter; Traumaomhändertagande; Våld; Penetrerande skador;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Det dödliga våldet i Sverige har ökat de senaste åren. Mellan åren 2006 och 2014 ökade antalet skottskador med 32 procent. Förekomsten av penetrerande våld som orsak till trauman där patienten är svårt skadad är stigande. LÄS MER