Sökning: "Penningpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Penningpolitik.

 1. 1. Okonventionell penningpolitik och nettoutdelningar : En kvantitativ studie på amerikanska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :John Eriksson; Fredrik Lindström; [2020]
  Nyckelord :okonventionell penningpolitik; kvantitativa lättnader; nettoutdelningar; aktieåterköp; utdelningar; investeringar; belåning; malinvestments; signaleringshypotesen; fria kassaflödeshypotesen; moral hazard.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Potential implications of the introduction of CBDC for the conduct of monetary policy and the preservation of financial and monetary stability : A case study of the Central Bank of Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Iryna Gnatenko; [2020]
  Nyckelord :CBDC; unconventional monetary policy; central bank; digital money; Sweden; CBDC; digital centralbanksvaluta; okonventionell penningpolitik; centralbank; digitala pengar; Sverige;

  Sammanfattning : The past decade has offered up some fintech innovations that are gradually reshaping the financial sector. Phasing out of paper currencies together with the populatization of the private digital currencies has propelled central banks to consider issuance of their digital currencies – so called Central Bank Digital Currency (CBDC). LÄS MER

 3. 3. Bostadspriser i inflationsmått och penningpolitik : En analys av effekterna av alternativa inflationsmått på den svenska reporäntan 2005-2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lars Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Taylorregel; Inflation; Konsumentprisindex; Reporänta; Bostadsmarknad;

  Sammanfattning : De svenska bostadspriserna har de senaste åren ökat betydligt snabbare än inflationen. Uppsatsen beräknar Sveriges inflation under perioden 2005–2017 med ett inflationsmått som använder anskaffningsansatsen för att mäta boendekostnader. LÄS MER

 4. 4. Effects of Quantitative Easing on the Swedish Real Estate Market, an ARDL Approach

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Hallsten; Mikael Valdenström; [2020]
  Nyckelord :Quantitative Easing; ARDL; Stock Prices; Real Estate; Central Banks; Kvantitativa Lättnader; ARDL; Aktiepriser; Fastigheter; Centralbanker;

  Sammanfattning : Quantitative easing (QE) is an unconventional monetary policy tool used by central banks to stimulate the economy in times when conventional monetary policy is not sufficient. In the wake of covid-19, central banks around the world has announced significant increases in their QE-programs. LÄS MER

 5. 5. Effekter av Sveriges penningpolitik på den svenska ekonomin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Axel Norberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Studien undersöker effekterna av penningpolitiken på den svenska ekonomin genom att använda VARmodellen. Datan är från 1993-2016 variablerna till studien är stibor räntan, Sveriges reala växelkurs, BNP och KPI enligt den teoretiska ramen skulle de variablerna kunna förklara penningpolitiken i en liten öppen ekonomi. LÄS MER