Sökning: "Penningpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Penningpolitik.

 1. 1. Globaliseringens effekt på inflationen : En fallstudie om mindre ekonomier inom OECD är känsligare förglobala faktorer än större ekonomier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Ricky Backman; Emelie Berg; [2022]
  Nyckelord :Inflation; globalisering; makroekonomi; Phillipskurvan; arbetslöshet; penningpolitik; handel;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att försöka skapa en utökad förståelse för hur känsligt ett landsinflation är för globala faktorer i förhållande till storleken på dess ekonomi samt ifrågasättaden traditionella Phillipskurvans teori. Fallstudien grundar sig i en kvalitativ metod i form avinsamling och analys av tidigare forskning och en ekonometrisk modellstudie för attanalysera hur utvalda variabler påverkar inflationen. LÄS MER

 2. 2. Växelkursdynamik vid stora monetära policybeslut : Fallet Schweiz 2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emil Hansson; [2022]
  Nyckelord :Penningpolitik; Dornbusch Overshooting Theory; Växelkursfluktuationer; Uncovered Interest rate Parity UIP ; T-test;

  Sammanfattning : Ett flertal teorier försöker förklara de starka fluktuationer växelkurser under rörlig regim uppvisar vid monetära policychocker. En av dessa teorier, Rüdiger Dornbusch:s överreaktionsmodell, menar att fluktuationer kan förklaras av skillnader i den tid varurespektive kapitalmarknaden behöver för att anpassa sig till det förändrade penningutbudet. LÄS MER

 3. 3. Effekter av Federal Reserves kvantitativa lättnader på NASDAQ-100

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Bavneet Singh; Loke Hagberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid en ekonomisk kris är den konventionella lösningen för att komma ur den en räntesänkning. När den konventionella lösningen inte längre ger någon effekt, vänder centralbanker sig till okonventionell penningpolitik. Okonventionella penningpolitiken som diskuteras i denna uppsats är kvantitativa lättnader (QE). LÄS MER

 4. 4. Bostadsrättspriser i Sverige : En paneldatastudie över bestämmandefaktorer för bostadsrättspriser utveckling i Sverige 2000-2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Brolin; Alva Westh; [2021]
  Nyckelord :Real estate prices; Expansionary monetary policy; Regulatory measures; Quantitative easing; Debt to equity ratio; Bostadsrättspriser; Expansiv penningpolitik; Regulatoriska åtgärder; Kvantitativa lättnader; Skuldsättning;

  Sammanfattning : Background: The last decades there has been a significant increase in tenant-owned real estate prices in Sweden, which has increased the risk exposure to price fluctuations in the society. Most studies have examined how the determining factors have affected the price development. LÄS MER

 5. 5. Vem är bäst på penningpolitik - ekonomer eller politiker?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Novak; [2021]
  Nyckelord :inflation targeting; repo; CBI; central bank; quantitative easing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Since 1993 Sweden has, de facto, had an independent central bank, which was verified, de jure, in 1999. The independence of the central bank has during the 2010s been accompanied by drastic drops in the repo rate for the country and the introduction of new monetary policies for Sweden to continue pushing their expansive monetary policy. LÄS MER