Sökning: "Penningpolitik"

Visar resultat 11 - 15 av 64 uppsatser innehållade ordet Penningpolitik.

 1. 11. Andelsbaserad crowdfunding som finansieringskälla inom IT-sektorn - En kvalitativ studie om andelsbaserad crowfunding bland svenska småföretag inom IT-sektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Jallow; Carl-Johan Rudin; [2018-04-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, there is a broad consensus on the importance of small business for employment, growth, competitiveness of the economy. Financing the establishment and growth of smaller companies is therefore a matter of great importance for the economy as well as for our prosperity. LÄS MER

 2. 12. Assessing the Effect of the Riksbank Repo Rate on National Output and Price Level in Sweden : Focusing on Employment and Housing Prices

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Christofer Borén; Felix Ewert; [2018]
  Nyckelord :Monetary Policy; Policy Rate; Inflation; Employment; Housing Prices; Vector Autoregression; Impulse Response Function; Penningpolitik; Styrränta; Inflation; Sysselsättning; Bostadspriser; Vektorautoregression; Impuls-Responsfunktion;

  Sammanfattning : There is no single commonly adapted model that explains the influence that various monetary policy instruments carry for the economy. During 2011-2017, the Swedish inflation rate has remained below the 2 percent target which has led the Riksbank to take measures aimed at stimulating the inflation. LÄS MER

 3. 13. The Effects of Government Policies on Real Estate Sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tuuli Kouki; [2018]
  Nyckelord :Real estate; real estate market; government policies; fiscal policy; monetary policy; causality; cointegration; Granger causality; Fastighet; fastighetsmarknaden; regeringenspolitik; finanspolitik; penningpolitik; kausalitet; samverkan; Granger kausalitet;

  Sammanfattning : The study investigates the linkages between government policies and the real estate sector via a case study that was carried out on the Japanese market. The applicability of the results were then discussed in terms of whether similar trends could be seen in other economies facing similar demographic and economic issues as Japan. LÄS MER

 4. 14. E-kronan, en övergång till ett kontantlöst Sverige : En kvalitativ studie om e-kronans förväntade effekter på penningpolitiken och bankväsendet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Blomqvist; Cecilia Christensen; [2018]
  Nyckelord :e-krona; centralbanksutgiven digital valuta; virtuell valuta; kryptovaluta; CBDC; penningpolitik; undanträngningseffekt;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har det skett en förändring i Sveriges betalningsmönster där kontanta betalningar nästan helt bytts ut mot elektroniska. I och med denna förändring har Riksbanken påbörjat en utredning om det finns ett behov av en centralbanksutgiven digital valuta, en så kallad e-krona. LÄS MER

 5. 15. Centralbankers förändrade roll efter finanskrisen 2008 – en kvantitativ studie av skillnaden mellan inflations- och output-styrd penningpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Makroekonomi; Taylor-regeln; Finanskrisen; Penningpolitik; Paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker skillnaden i hur centralbanker sätter styrräntan beroende på penningpolitisk inriktning före och efter finanskrisen. Syftet är att analysera avvägningen mellan centralbanker som har inflationsmålstyrning och de som styr på andra eller flera mål, enligt IMFs definition. LÄS MER