Sökning: "Penningpolitik"

Visar resultat 11 - 15 av 58 uppsatser innehållade ordet Penningpolitik.

 1. 11. Långa räntor, skuldkvot och budgetbalans : En kvantitativ studie om skuldkvotens och budgetbalansens effekt på långa räntor i Europa.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Andreas Vikström; [2017]
  Nyckelord :EU; Statsskuld; Budgetbalans; Långa Statsobligationer;

  Sammanfattning : Många europeiska länder har under många år präglats av en stigande statsskuld och underskott i budgetbalansen. Detta har lett till att räntor på långa statsobligationer bland länder i Europa, som under början av eurosamarbetet nästan sammanstrålades, återigen börjat spridas mot olika håll. LÄS MER

 2. 12. Bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska transmissionsmekanismen i Sverige

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Van Ly; Didrik Prohorenko; [2017]
  Nyckelord :SVAR; monetary policy; housing; Sweden; SVAR; penningpolitik; bostadsmarknaden; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska transmissionsmekanismen i Sverige med bakgrund av rådande penningpolitiska miljö som karaktäriseras av negativa räntenivåer. Med hjälp av en strukturell VAR-modell (SVAR) undersöks hur en penningpolitisk åtgärd i form av en chockhöjning av reporäntan påverkar den reala ekonomin och vilken slags roll bostadspriser har i transmissionen. LÄS MER

 3. 13. Den penningpolitiska fällan : En studie på de svenska hushållens ekonomi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Maksat Allaberdyev; [2017]
  Nyckelord :Hushållens skulder; penningpolitik; Transmissionsmekanismen; Prospect theory; skuldkvot;

  Sammanfattning : För att få bukt med lågkonjunkturen efter finanskrisen 2008 förde Sverige en expansiv penningpolitik. Även om Sverige tog sig ur krisen relativt smärtfritt följdes det av en period med deflation. LÄS MER

 4. 14. Are Cryptocurrencies the Future of Money? : Whether a Transition to Cryptocurrency, as National Currency of Sweden, Would be Possible and What it Would Imply for the Swedish Society

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Madeleine Gartz; Ida Linderbrandt; [2017]
  Nyckelord :Bitcoin; cryptocurrency; blockchain;

  Sammanfattning : The underlying technology of cryptocurrencies is a broadly discussed subject. In Sweden, a growing interest for digital assets and payment methods can be observed. The fact that this coincides with an increasing acceptance for cryptocurrencies creates interesting possibilities. Some claim that cryptocurrency could be the future mean of payment. LÄS MER

 5. 15. Räntekänslighet : En studie om sambandet mellan reporäntan och aktiekursen, samt skuldsättningsgradens påverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Wahlqvist; Daniel Persson; [2017]
  Nyckelord :Reporänta; skuldsättningsgrad; kapitalstruktur; aktiekurs; aktiemarknad; Modigliani och Millers teorem; regressionsanalys.;

  Sammanfattning : I ett flertal tidigare studier har samband mellan penningpolitik och aktiemarknaden studerats. Resultaten av dessa har varit tvetydiga och de flesta har gjorts i andra länder än Sverige. LÄS MER