Sökning: "Penningtvätt"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Penningtvätt.

 1. 1. Revisorernas syn på deras skyldigheter att upptäcka penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Miranda Wästhage; Tamrat Ukbu; [2021-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Myndighetsutövare i privat regi : Hur anti-penningtvättsansvariga vid svenska banker upplever sin roll inom det rådande AML-systemet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabelle Lanfelt; [2021]
  Nyckelord :AML; penningtvätt; anti-penningtvätt; reglering; delegerat ansvar; banker;

  Sammanfattning : As the financial system has grown ever more computerized and complex, so has the problem of money laundering, and thus also the need for anti-money laundering (AML). However, as the financial system is hard for states to access, they have, encouraged by international organizations such as Financial Action Taskforce (FATF), delegated a large portion of the responsibility for anti-money laundering efforts to private financial institutions through the use of regulation. LÄS MER

 3. 3. Europe Calls →FEBI eller ESEC? : - Financial European Bureau of InvestigationellerEuropean Securities and Exchange Commission

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattis Spansk; [2021]
  Nyckelord :penningtätt; money laundering; aml; finansmarknadsrätt; finans; kapitalmarknadsrätt; EU; USA; compliance; risk; governance;

  Sammanfattning : Min ambition är att med aktuellt material samt med en handfull adekvata metoder pröva mintes om att det krävs en central europeisk myndighet, med såväl polis, åklagare som domstol,som är underställd justitiedepartementen med fullt mandat för att komma tillrätta med en utavvår tids största globala organiserade brottsligheter, Penningtvätt. Detta hotar samhälletsförtroende för kapitalmarknaderna, kan leda till finansiell systemkris och på det stora helasåledes vårt moderna sätt att leva. LÄS MER

 4. 4. Bolagsstyrning i bankkoncerner : En analys utifrån sanktionerna mot Swedbank och SEB för bristande åtgärder mot penningtvätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Koc; [2021]
  Nyckelord :finansmarknadsrätt; bolagsstyrning; bankkoncerner; penningtvätt; regelefterlevnad; finansiell stabilitet;

  Sammanfattning : Bekämpningen av penningtvätt på kapitalmarknaden är ett viktigt arbete för att värna om det finansiella systemets stabilitet. Banker har en synnerligen viktig roll i upprätthållanden av en trygg och ändamålsenlig kapitalmarknad till följd av verksamheternas riskfyllda natur. LÄS MER

 5. 5. Moderbankers ansvar för dotterbankerspenningtvättsarbete : Särskilt i ljuset av FI Dnr 19–7504

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Bilge; [2021]
  Nyckelord :Finansmarknadsrätt; Penningtvätt; Penningtvättsdirektivet; Penningtvättslagen; Finansinspektionen; Kapitaltäckningsdirekrivet; Moderbolag; Bank;

  Sammanfattning : .... LÄS MER