Sökning: "Penningtvätt"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Penningtvätt.

 1. 1. What are the Justifications Provided by the Consumers who Don’t Look Back in Anger? : Insights from the Swedish money laundering scandal.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jakob Ekstener; Eric Sveningsson; [2020]
  Nyckelord :Brand Transgressions; Swedbank; Money Laundering; Consumer Behavior; Consumer Justifications; Varumärkesöverträdelse; Swedbank; Penningtvätt; Konsumentbeteende; Konsumenträttfärdigande;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to use a real-world brand transgression example to extend the research and increase the knowledge around why people continue to consume brands they know have been involved in unethical organizational behavior. The research was of qualitative nature, and made use of semi-structured, in-depth interviews. LÄS MER

 2. 2. Penningtvätt : Hur påverkas kundförtroendet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Vestman; [2020]
  Nyckelord :Penningtvätt; kundförtroende; bankers agerande; kunders attityd; kunders medvetenhet; kunders agerande; kundlojalitet;

  Sammanfattning : År 2017 rapporterar medier om misstänkt penningtvätt i Danske Bank och året därpå fastslås att banken gjort sig skyldig till allvarliga brott. Tiotusentals kunder lämnar banken och bankens aktiekurs rasar till följd av risk för dyra böter. Det talas om att händelsen kan utgöra den största penningtvättskandalen i modern historia. LÄS MER

 3. 3. Svenska sparbanker: Hur ska de förhindra penningtvätt? : En studie av svenska sparbanker och hur de arbetar med riskhantering

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ellen Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Money Laundering; Risk Management; AML; Penningtvätt; Risk Management; AML;

  Sammanfattning : Penningtvätt är ett globalt problem som ställer höga krav på bankers riskhantering för att försöka motverka att utnyttjas för brott. Arbetssättet regleras genom riktlinjer från internationella likväl som nationella myndigheter och organisationer för att på bästa sätt skydda det finansiella systemet. LÄS MER

 4. 4. Attitydförändring vid penningtvättsskandal : En kvantitativ studie

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malou Holmensköld; Nathalie Paktinat; [2020]
  Nyckelord :Money laundering; scandal; banking sector; attitude change; values; self-interest; consumer loyalty; behavior.; Penningtvätt; skandal; banksektorn; attitydförändring; värderingar; egenintresse; konsumentlojalitet; beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under flera år har några av Sveriges största banker kritiserats under den så kallade “penningtvätts-härvan”. Media har till stor del uppmärksammat skandalen utifrån ett företagsperspektiv men desto mindre ur ett kundperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Penningtvätt : En kvalitativ studie om banksektorns förebyggande arbete mot penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Ilias Titi; Shahryar Amiri; [2020]
  Nyckelord :Money Laundering; Anti-money laundering; Know your customer; Financial Supervisory Authority; Banks; Risk assessment; Penningtvätt; Anti-money laundering; Kundkännedom; Finansinspektionen; Banker; Riskbedömning;

  Sammanfattning : De senaste åren har Finansinspektionen rapporterat nya fall kring penningtvätt där etablerade storbanker har stått i rampljuset i negativ bemärkelse. Rapporterade fall av penningtvätt ökar årligen inom Sverige och detta kan betyda att det finns brister inom det förebyggande arbetet mot penningtvätt eller att banker bland annat, har blivit bättre på att upptäcka penningtvätt. LÄS MER