Sökning: "Pensionsålder genom tiden"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pensionsålder genom tiden.

 1. 1. Ergonomi vid armeringsarbeten : En studie om möjliga förbättringar i arbetsmiljön vid armeringsarbeten

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Anders Engström; Jalmar Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :Reinforcement; ergonomics; Armering; ergonomi;

  Sammanfattning : Injuries and sick-leave is a common feature for reinforcement workers today. This is mainlydue to the fact that reinforcement work is done in an exposed environment with many stressfactors and highly repetitive work. LÄS MER

 2. 2. Ensam i ett okänt land – hur fyra finska krigsbarn minns sina upplevelser i Sverige under andra världskriget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Camilla Dahlborg; [2008]
  Nyckelord :Finska krigsbarn; separation; trauma; anknytningsteori; ensamkommande barn; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Förevarande kvalitativa studie hade som syfte att få fördjupade kunskaper om hur det kan upplevas att komma som ensamt flyktingbarn till ett okänt land, samt hur man idag som vuxen ser tillbaka på dessa upplevelser. Materialet analyserades med hjälp av meningskategorisering i en hermeneutisk ansats och grundade sig på halvstrukturerade intervjuer med fyra finska krigsbarn vilka idag uppnått pensionsålder. LÄS MER