Sökning: "Pensionsmyndigheten"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Pensionsmyndigheten.

 1. 1. Pensionen är din, så vad är problemet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Fjelner Collins; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; WPR-metoden; nyliberalism; myndigheters kommunikation; Pensionsmyndigheten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att problematisera Pensionsmyndighetens externa kommunikation, mer specifikt informationskampanjen Riskgruppen, och analysera på vilka sätt den kan förstås som producerad i en nyliberalistisk diskurs. Inom ramen för detta syfte problematiseras vad en nyliberalistisk diskurs kan sägas kännetecknas av och vilken “konceptuell logik”, d. LÄS MER

 2. 2. En digital upplevelse för seniorer! : En studie i seniorers navigering och subjektiva upplevelse av webbplatser med digitala samhällstjänster

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pia Christensen; Anne-Christine Stareborn; [2020]
  Nyckelord :seniorer; användbarhet; ändamålsenlighet; effektivitet; tillfredsställelse; subjektiv upplevelse; navigation; system usability scale;

  Sammanfattning : Previous research into the usability of public websites indicate that with increasing age, people’s use of websites decreases. It is unclear whether the elderly are able to use website to derive vital information, specifically from websites Vårdguiden 1177, Pensionsmyndigheten and Skatteverket. LÄS MER

 3. 3. POLITISK KOMMUNIKATION SOM DEMOKRATISKT VERKTYG -En fallstudie av servicekontorens kommunikativa och informativa arbete utifrån ett tjänstemannaperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Michelle Lizarraga; Hanna Rosen; [2019]
  Nyckelord :Governmental service offices; democracy; legitimacy; political communication;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the existing communicative and informative work on reaching out to citizens about the service concept of governmental service offices which includes the swedish agencies; Skatteverket, Försäkringskassan and Pensionsmyndigheten. The study will be based on the perspective of officials operating within the current area. LÄS MER

 4. 4. Efterlysta brottslingar får bidrag av staten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Patrik Dahlin; Marcus Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hundratals personer som har dömts till fängelse går fortfarande fria. Sedan den 1 januari 2012 befinner sig över 800 personer, som i april fortfarande var efterlysta och inte hade fått sina brott preskriberade, på fri fot. Artikelförfattarna har i sin granskning tittat närmare på 50 av personerna. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning Algorithmsfor Regression Modeling in Private Insurance

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mai Nguyen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is focused on the Occupational Pension, an important part of the retiree’s total pension. It is paid by private insurance companies and determined by an annuity divisor. Regression modeling of the annuity divisor is done by using the monthly paid pension as a response and a set of 24 explanatory variables e.g. LÄS MER