Sökning: "Pensionsreform"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Pensionsreform.

 1. 1. Fåmansföretagares tjänstepension i bodelning vid äktenskapsskillnad. Det bestämmande inflytandet ett lämpligt verktyg för att avgöra pensionens behandling i bodelning?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalie Börjesson; [2013-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudregeln i svensk rättsordning vad beträffar tjänstepensioner är att de undantas från bodelning vid skilsmässa. När det kommer till fåmansföretagare har dock risken ansetts vara så stor att denne undandrar gemensam äktenskapsförmögenhet till förmån för egen tjänstepension att den i vissa fall bör ingå. LÄS MER

 2. 2. Det nya pensionssystemet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Niemelä; Seydi Özdemir; [2000]
  Nyckelord :Economics; Pensionsreform; det nya pensionssystemet; nationalekonomi; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Det gamla pensionssystemet (ATP) gjorde det möjligt för individer som levde och arbetade i Sverige mellan 1920 och 1960 kunde få en hygglig pension, när det pensionerades efter 1960. Av olika anledningar kan man numera inte garantera att det gamla systemet kommer att fungera i längden. LÄS MER