Sökning: "Pensionssystemet"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Pensionssystemet.

 1. 1. "Vart tar alla IT-människor vägen efter 60?" : En kvalitativ studie om äldres upplevelse av att arbeta inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lisa Hien Teoh; Jennica Robertsson; [2020]
  Nyckelord :ålderism; äldre; stereotyper; pension; age management; motivation;

  Sammanfattning : I Sverige sker en demografisk förändring vilket innebär att andelen äldre i befolkningen ökar. Förklaringar till detta är minskade födelsetal och att människor lever allt längre. Detta innebär då att andelen i arbetsför ålder minskar. LÄS MER

 2. 2. När ska jag bli pensionär? En idéanalys om införandet av en riktålder och höjda åldersgränser i pensionssystemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Årebäck; [2020]
  Nyckelord :pension; pensionssystem; riktålder; höjda åldersgränser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis seeks to find the most frequently bespoken ideas in the debate about introducing a recommended retirement age as well as increasing the age limits in the Swedish pension system. The topic is of great relevance and interest since the legislative proposal will have an effect on most Swedes as they eventually will retire from their working lives. LÄS MER

 3. 3. Var det bättre förr? En utvärdering av det gamla och nya pensionssystemet ur ett universellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lone Engholm Lestander; [2020]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is about universalism in the welfare state of Sweden. The essay contains an evaluation regarding one of the social insurances which is the pension system. This paper analyzes how universalism has changed in the transition from old to the new Swedish elderly pension system. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of methods for quantifying returns within the premium pension

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Emil Backman; David Petersson; [2020]
  Nyckelord :Pension; internal rate of return; applied mathematics; big matrix; numerical methods; large eigenvalue problem; finance; risk analysis; extreme value modeling; probability; stochastic modeling; Pension; intern ränta; tillämpad matematik; stora matrismetoder; numeriska metoder; stora egenvärdesproblem; finans; riskanalys; modellering av extrema värden; sannolikhet; stokastisk modellering;

  Sammanfattning : Pensionsmyndigheten's (the Swedish Pensions Agency) current calculation of the internal rate of return for 7.7 million premium pension savers is both time and resource consuming. LÄS MER

 5. 5. Privat pensionssparande : En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det privata pensionssparandet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Frida Person; Frida Widlund; [2020]
  Nyckelord :Privat pensionssparande; ålder; utbildningsnivå; inkomst; självkontroll; kunskap om det svenska pensionssystemet; kön;

  Sammanfattning : Background Due to reduced GDP in Sweden, future retirees will receive a smaller amount of the public pension compared to the retirees of today (Ferm, 2018; Swedbank, 2017). Hence, the private savings for future retirees may be of greater importance in order to receive a higher pension as a retiree. LÄS MER