Sökning: "Pentecostal"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Pentecostal.

 1. 1. Tro om miljö: En studie av miljöetiska förhållningssätt i svenska kyrkosamfund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Erika Stacke; [2018-10-31]
  Nyckelord :religious environmentalism; environmental ethics; Christian environmental ethics;

  Sammanfattning : One of the important aspects of sustainable development is the ethical dimension. By providing ethical frameworks and worldviews, religious ideas are central for shaping the way we think and act in relation to nature and environmental issues (Stenmark, 2000:18). LÄS MER

 2. 2. ”På Guds högra sida sitter en jude”. Bilden av ”judefrågan”, det judiska folket och förintelsen i Evangelii Härold 1939–45

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lars Netterfors; [2018-06-20]
  Nyckelord :Evangelii Härold; Jews; Judaism; Anti-Semitism; The Holocaust; Eschatology; Theology; Palestine; Pentecostal; Dspensationalism;

  Sammanfattning : This essay is a descriptive study of how the Jewish people was depicted in the Swedish journal Evangelii Härold (EH) during World War II. EH was started in 1916 and published once a week by the leading Swedish pentecostal congregation, Filadelfia in Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Religiöst karismatiskt ledarskap : En jämförande fallstudie om Lewi Pethrus- (Pingströrelsen) och Ulf Ekmans (Livets Ord) religiösa karismatiska ledarskap

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Harald Sand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lewi Pethrus and Ulf Ekman were two of the most well know religious charismatic leaders during the 20th century in Sweden. Lewi Pethrus as the unofficial leader of the Swedish Pentecostal movement (Pingströrelsen) and Ulf Ekman as the leader and founder of the Word of Life (Livets Ord). LÄS MER

 4. 4. Det rituella motståndet : En kvalitativ undersökning av den andliga krigföringen mot en moské i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Klas Lindahl; [2018]
  Nyckelord :christianity; islam; spiritual warfare; resistance; mosque; ritual; rite; karlstad; kristendom; islam; andlig krigföring; motstånd; moské; ritual; rit; karlstad;

  Sammanfattning : I juli 2017 rapporterade lokalmedia om en händelse i stadsdelen Rud i Karlstad, på platsen för en tilltänkt moské. Snart stod det klart att den pentekostalt kristna rörelsen International Mission Church Karlstad stod bakom vad som visade sig vara en ceremoni. Denna uppsats syftar till att undersöka vad det var som egentligen hände. LÄS MER

 5. 5. Grow your business for God. : Exploring entrepreneuship in the Pentecostal churches in Uganda.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tom Akuma; [2018]
  Nyckelord :Creative destruction; Entrepreneurship; Social entrepreneurship; Productive; unproductive; destructive entrepreneurship; Entrepreneurial orientation; Stakeholder analysis; Protestant work ethic; Prosperity gospel;

  Sammanfattning : Pentecostalism has grown from its founding days in 1900 in Topeka, USA and has extended its reach to most parts the world including Africa where it took off in the 1970s and continues to grow with many mega churches being established. In addition to their main role of taking care of the spiritual development of their followers, many Pentecostal churches have begun to get involved in provision of social and economic goods and services. LÄS MER