Sökning: "Pentekostalism"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Pentekostalism.

 1. 1. Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte: Processer och konsekvenser av rörelsens utvecklig i Sydafrika.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Per Erik Ålöv; [2022-01-20]
  Nyckelord :Pentekostalism; Neo-Pentekostalism; Utveckling;

  Sammanfattning : I litteraturstudien ”Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte - Processer och konsekvenser av rörelsens utveckling i Sydafrika” undersöks på fyra huvudfrågor: Hur ser den Neo-Pentekostala rörelsen ut i Sydafrika idag? Hur har den vuxit fram? Varför är den så framgångsrik? Och vilka samhälleliga konsekvenser får den? Genom att utifrån litteraturen anta ett internationellt, regionalt och lokalt perspektiv skapas bilden och dess historiska ursprung, tidiga utveckling Sydafrika och dess samtida former. Rörelsens kraftiga utveckling i Sydafrika är tydlig men bör inte ses som ett nytt fenomen då den redan från starten för mer än hundra år sedan, i ett kyrkohistoriskt perspektiv, betraktades som ett fenomen. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan Gud och människa : En genuskritisk analys av Hillsongs musik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Signe Granfrid; [2022]
  Nyckelord :Hillsong; Models of God; Gender; Contemporary Christian Music CCM ; Pentecostal; Human-Divine-Relationship; Worship; Hillsong; Gudsbilder; Genus; Samtida kristen musik; Pentekostalism; Relation; Människosyn; lovsångsmusik;

  Sammanfattning : Abstract Granfrid, Signe, 2022: Relationen mellan Gud och människa: En genuskritisk analys av Hillsongs musik (The Relationship Between God and human: A Gender Critical analysis of Hillsongs music) Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala studies in Theology and Religious Studies, - Philosophical Specialisation In this essay the relationship between God and human is studied in music produced by Hillsong Church. LÄS MER

 3. 3. "Vem säger ni att jag är?" : En studie i nutida kontextuell pentekostal kristologi i ljuset av den klassiska pingströrelsens femfaldiga evangelium

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Jakob Romeborn; [2021]
  Nyckelord :Christology; Pentecostalism; Pentecostal theology; Spirit Baptism; Liberation Theology; Spiritual Warfare; Kristologi; Pentekostalism; Pentekostal teologi; Andedop; Befrielseteologi; Andlig krigföring;

  Sammanfattning : This essay sheds light on three Pentecostal theologians – Frank D. Macchia, Darío López Rodríguez and Opoku Onyinah by analysing one of their theological publications each. LÄS MER

 4. 4. "Böjda knän och öppna ögon" : En analys av Assembléia de Deus syn på ett gott samhälle

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Kyrko- och missionsstudier; Assembléia de Deus; Brasilien; Digital antropologi; Politisk pentekostalism; Predikan om samhället;

  Sammanfattning : .... LÄS MER