Sökning: "Per Åhlander"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Per Åhlander.

 1. 1. Energianalys av byggnad med installerat ångsystem för matlagningsprocesser : Kan ånga vara mer effektivt än el för matlagning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem; Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Erik Bodell; Simon Åhlander; [2017]
  Nyckelord :energy survey; energy analysis; energy efficienc y; energy; steam system; steam boiler; ventilation; building automation; energikartläggning; energianalys; energieffektivisering; energi; ångsystem; ångpanna; ventilation; byggnadsautomation;

  Sammanfattning : Det finns ett stort behov av att minska energianvändningen i världen. Igenom att minska energibehovet så minskar den negativa miljöpåverkan. I en ständigt växande värld där det byggs i allt snabbare takt så ökar också energibehovet. LÄS MER

 2. 2. Food Waste from Swedish Grocery Stores; What can the grocery stores do to reduce it?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Per Åhlander; [2016-09-30]
  Nyckelord :Food waste; grocery stores; ; supply chain; groceries;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Fusioner & Förvärv - Finns det några vinnare? En studie av två bolags förvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Avellan; Per Åhlander; [2014-01-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Marknaden för fusioner & förvärv har växt rekordartat sedan 90-talet mycket på grund den ökade globaliseringen som tvingar företag att konkurrera globalt,vilket gör att bolag tvingas växa genom förvärv för att skapa hållbara konkurrensfördelar. Attgenomföra ett förvärv är en riskfylld process där en mängd omständigheter kan påverkautgången. LÄS MER

 4. 4. Svenska nätverksagentens funktion vid inträde på den kinesiska marknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Jeppsson; Simon Ryberg; Per Isaksson; Peter Åhlander; [2004]
  Nyckelord :Kina; nätverksagent; Foreign market entry; relationer; matchning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att underlätta för små och medelstora svenska företag som planerar en affärsetablering i Kina genom att ge ökad kunskap om vad en nätverksagent kan erbjuda samt vilka problem som är vanligt förekommande när företag vill etablera sig i Kina. Utöver detta syftar uppsatsen till att ge ett teoretiskt bidrag till nätverksagentens möjliga funktion vid foreign market entry Slutligen vill vi även bidra med eventuella rekommendationer till både företagen och nätverksagenterna om vad de kan behöva tänka på och förbättra för att lättare kunna uppnå sina mål. LÄS MER