Sökning: "Per Åkerblom"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Per Åkerblom.

 1. 1. LES modelling of spray combustion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Arvid Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :Gas Turbine; CFD; Large Eddy Simulation; Lagrangian Particle Tracking; Chemical Kinetics; Reaction Mechanism; Combustion; OpenFOAM; CHEMKIN; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Computational fluid dynamics is a powerful method for understanding the flow and combustion that occurs inside aircraft engines and will be a key tool in the transition from conventional fossil-based fuel to sustainable alternatives. Because conventional fuels have been more widely researched, an attempt at simulating the combustion of alternative fuels should be preceded by the development of a method that is capable of accurately simulating the combustion of a conventional fuel. LÄS MER

 2. 2. ”Det kommer hela tiden nytt!” : utifrån nya förutsättningar lyfter studienpedagogers förhållningssätt och digitala kompetens i relation till att använda digitalalärverktyg i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Madelene Carlsson; Mia Idewald; [2017]
  Nyckelord :digitala verktyg; digitala lärverktyg; digital kompetens;

  Sammanfattning : Inledning Barn möter mer och mer teknik i sin vardag och det är oundvikligt att den moderna tekniken även kommer in i förskolans verksamhet (Åkerblom 2014). För att digitala medier i förskolan ska bli digitala lärverktyg och användas som just verktyg för barns lärande ställs större krav på pedagogers digitala kompetens. LÄS MER

 3. 3. H&M och COS – House of Brands eller Branded House

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Åkerblom; Niki Jennische; Per Meurling; [2008]
  Nyckelord :House of Brands; Branded House; Shadow Endorser; Brand Relationship Spectrum; H M; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Utifrån varumärkesteorier undersöka vilka konsekvenser H&M´s beslut att lansera sitt nya varumärke COS som ett fristående varumärke utan någon synlig koppling till H&M har haft på konsumenternas uppfattning om varumärkena. Vi dragit slutsatsen att konsumenterna påverkas positivt av H&M´s val att övergå till ett House of Brands och lansera COS som ett fristående varumärke. LÄS MER

 4. 4. Kina och Ryssland - vänner eller fiender?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Per Åkerblom; [2008]
  Nyckelord :Kina; Ryssland; Säkerhetspolitik; Spelteori; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2006-2008; Uppsatser;

  Sammanfattning : Kinas och Rysslands nuvarande relationer präglas av samförstånd och samarbete. Det kinesiskryskaavtalet från 2001 kan ses som ett uttryck för fred och stabilitet, men också som ett uttryckför makt och globalt positionerande, i synnerhet med de kinesisk-ryska relationerna satta i ett historisktperspektiv. LÄS MER