Sökning: "Per Anders Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Per Anders Karlsson.

 1. 1. SUBKULT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Katharina Hedström; Per-Anders Hultin; Frida Karlsson; [2013-04-24]
  Nyckelord :Subkult;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur subkulturer porträtteras i svensk dagspress. Vi funderade på om bilden som kommer fram av subkulturer är positiv eller negativ. Om kulturutövarna upplever att deras kultur porträtteras rättvist och hur de upplever att den gestaltas.. LÄS MER

 2. 2. Sveriges dyraste friskvård? Juristernas lättvindiga fakturering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Per-Anders Hultin; Lars Karlsson; [2013-02-27]
  Nyckelord :Sveriges dyraste friskvård?;

  Sammanfattning : Jurister i Göteborg promenerar och reser för flera miljoner av skattebetalarnas pengar varje år. Resor som de till viss del ska ha betalt för. Men enligt vår undersökning är över hälften överfakturering och väntetid. LÄS MER

 3. 3. Kungliga kulturstiftelser, mecenater, skatteregler och deras kulturpolitiska betydelse

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Charlotte Lewin; [2013]
  Nyckelord :Royal Foundations; Culture foundations; philanthropist and Swedish tax legislation;

  Sammanfattning : This essay is about the Swedish Royal Foundations and especially the culture foundations. The Swedish Royal Foundations in culture are four. I’ve also made a short background about Royal engagement through foundations in history. I’ve given examples on what Royals in Sweden have done in the past and what they do today. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av att vårdas i den perioperativa vårdprocessen : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Magnus Karlsson; Per Anders Persson; [2010]
  Nyckelord :care; nursing; anesthesia; patiensexpressions och patientsexperiences; perioperative period; perioperative dialogue; qulitativ method; periopertive;

  Sammanfattning : Att behöva opereras kan vara en stor händelse i många människors liv. Det kan både vara positiva och negativ orsaker till operationen. Oavsett operationstyp eller syfte för operationen så skall patienten behandlas och vårdas på ett värdigt och professionellt sätt. LÄS MER

 5. 5. Kostnads-Benefitanalys av en virtuell rehabiliteringsmetod för strokepatienter

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Bodil Everlund; Per-Anders Karlsson; [2009-06-18]
  Nyckelord :Stroke; kostnadsbenefitanalys; rehabilitering; virtuell rehabilitering; hälsoekonomi; Stroke; cost-benefit analysis; rahabilitation; virtual rehabilitation; health economics;

  Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER