Sökning: "Per Anttila"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Per Anttila.

 1. 1. Narkotikamissbruk bland sjuksköterskor : - En integrerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Per Anttila; Linus Hallendorf; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Narkotikamissbruk hos sjuksköterskor förekommer på arbetsplatser runtom i världen och påverkar patientsäkerheten samt den personliga hälsan negativt. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap kring narkotikamissbruk hos sjuksköterskor, och utifrån syftet formulerades tre frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Sociala kommuner - att vara där medborgarna är : En kvalitativ studie om hur fyra kommuner uppfattar sitt arbete i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Frida Malmsten Pedersen; Ida Anttila; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens ämne växte fram ur vårt intresse för sociala medier som en ny kanal med påverkan på relationen mellan organisationer och deras intressenter. Undersökningen syftar till att beskriva hur utvalda kommuner i Sverige uppfattar sitt arbete i sociala medier. LÄS MER