Sökning: "Per Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Per Axelsson.

 1. 1. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
  Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER

 2. 2. Premier League player expenses during Covid-19 : How spending on the transfer market of football has shifted since the initial shock of the pandemic

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Daniel Axelsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the impact of the initial shock of the Covid-19 pandemic on the transfer market within the English Premier League. To determine whether teams still overspend the same amount of money above the market values of players as they did prior to the pandemic. LÄS MER

 3. 3. An Overview of Rosenbrock-Krylov Methods for the Numerical Solution of Ordinary Differential Equations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematikcentrum; Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Jens Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Rosenbrock-Krylov methods; Rosenbrock methods; Krylov subspace methods; stiff ODEs; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis offers an overview of the relatively new family of Rosenbrock-Krylov numerical methods for ODEs. These methods are a further development of Rosenbrock methods, using a lower-dimension approximation of the Jacobian. LÄS MER

 4. 4. Energy Efficiency Action Plan : Performed at Nåntuna Elementary School

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Clara Palmersjö; Kerstin Axelsson; Matilda Sammeli; [2020]
  Nyckelord :Energy efficiency; Energy saving; Energieffektivisering; Energibesparing; Belok Totalmetodiken;

  Sammanfattning : The aim of this project is to examine the energy consumption of Nåntuna elementary school in Uppsala, in order to suggest improvements, making the building more energy efficient. The aim also includes calculating savings and the pay-off time for each energy reducing measure. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av fyra screeningmetoder för identifiering av kolistinresistens hos Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Susceptibility testing; broth microdilution; colistin; Antibiotikaresistensbestämning; buljongspädning; kolistin;

  Sammanfattning : Multiresistens hos gramnegativa bakterier är ett stort problem i stora delar av världen. Avsaknaden av nya preparat har resulterat i återintroduktion av ett tidigare stoppat antibiotikum, kolistin, men dessvärre kantas resistensbestämningen av flertalet problem. LÄS MER