Sökning: "Per Bergstén"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Per Bergstén.

 1. 1. ”Det är aldrig roligt att se ett mästarlag i spillror” – En kvantitativ studie om artikelvinkling i Aftonbladets allsvenska rapportering 2005 – 2014

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Simon Carlsson; Adam Bergsten; [2015-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish sports journalism are often criticized of giving too much attention to teams from big cities in general, and particularly to teams from Stockholm. It´s also a given in sports journalism that a good performance, like a victory in an import game, should result in some media attention. LÄS MER

 2. 2. Ägarlägenhetsförrättningar ur ett kostnadsperspektiv : Hur utvalda faktorer påverkar förrättningskostnaden och den framtida förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Lisa Bergsten; Sofia Hellsten; [2015]
  Nyckelord :Ägarlägenheter; förrättningskostnad; samverkansformer och förvaltning.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to get the cadastral procedure for condominiums to become more affordable. The aims of the study is to examine how the number of condominiums, the number of joint facilities and the number of joint property units that are formed in a condominium cadastral procedure in Sweden influences the cadastral procedure cost. LÄS MER

 3. 3. Modellering och analys av sekundärvärmesystemet på Iggesunds bruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Bergsten; [2015]
  Nyckelord :Sekundärvärme; Sekundärvärmesystem; Energiteknik;

  Sammanfattning : Iggesund Paperboard AB är ett företag inom Holmenkoncernen med verksamhet i Iggesund och årligen produceras över 300 000 ton kartong. För att minska användningen av fossila bränslen har företaget investerat i en ny sodapanna vilket har skapat nya förutsättningar i fabrikens sekundärvärmesystem som tar hand om fabrikens spillvärme. LÄS MER

 4. 4. CARL MICHAEL BELLMAN - En remediering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Kevin Bergsten; [2013]
  Nyckelord :Bellman; kulturarv; remediering; 3D - grafik; virtuell karaktär;

  Sammanfattning : I detta examensarbete skapades illustrationer och modeller i digital 3D-grafik, föreställande den svenske skalden Carl Michael Bellman (1740 - 1795). Förebild för arbetet var en 2D-bild i detta fall Per Krafft d.ä:s (1724 - 1793) målning av Bellman från 1779. LÄS MER

 5. 5. Z-score vs rating

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johan Wolkesson Persson; Per Olof Bergsten; [2010]
  Nyckelord :econometrics; Economics; OLS; Z-Score; altman; rating; konkursrisk; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den senaste tidens finanskris har inneburit att vissa forskningsområden inom ekonomi blivit än mer aktuella, ett sådant område är just konkursrisk med tanke på de konkursrykten som fyller finanspressen. Vi avser tyda sambandet mellan två olika konkursriskmått, Edward I. LÄS MER