Sökning: "Per Björkman"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Per Björkman.

 1. 1. Investigating and Modeling Uplink Processing in 5G NR Multisector Scheduler Simulator

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Oskar Nygren; Axel Sneitz-Björkman; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the latest generation of wireless access technology called Fifth Generation (5G) New Radio (NR) evolves, computational efficiency is key to keep low cost and flexible deployments for vendors. Understanding how the Digital Signal Processing (DSP) load behaves in the digital units is one aspect to enable this efficiency. LÄS MER

 2. 2. Alternativa drivmedel för lastbilstransport

  Kandidat-uppsats, KTH/Teknisk mekanik

  Författare :Niklas Meyer; Malte Björkman; [2022]
  Nyckelord :lastbilstransport; vätgasdrift; batteridrift; infrastruktur; fordonsteknik;

  Sammanfattning : Den alltmer växande klimatkrisen i kombination med den ständigt minskande tillgången på naturresurser motiverade EU till att införa miljömål att sänka koldioxidutsläppen med 55 % till 2030. Tung lastbilstransport stod år 2018 för 6 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och är därför en signifikant industri som måste ändras för att uppfylla miljömålen. LÄS MER

 3. 3. Does Unemployment Increase the Risk of Suicide? : Empirical Evidence from the OECD Countries

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emil Björkman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Suicide is one of the leading causes of death around the world, where one person ends its own life every 40 seconds. Many different factors can explain the suicide decision, and one such factor is unemployment, which has negative health consequences and could increase the risk of suicide. LÄS MER

 4. 4. Du kan lära dig mycket av andra, men mer av dig själv

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Per Björkman; [2021]
  Nyckelord :teknik; formativ bedömning; portfölj; självbedömning; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : Detta är ett utvecklingsarbete som genomförts under särskild Kompletterande Utbildning (sKPU) vid Luleå Tekniska Högskola (LTU), höstterminen 2020. Syftet med utvecklingsarbetet har varit att fördjupa bilden av hur eleverna kan utveckla sin förmåga och förståelse med stöd av portföljmetodik, bedömningsmatris och självbedömning under ett praktiskt moment i teknik. LÄS MER

 5. 5. Rörelse inom matematikundervisningen : En systematisk litteraturstudie om hur rörelse kan användas i matematikämnet i årskurs F-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :EmmaLinnea Björkman; Emma Hudd; [2019]
  Nyckelord :Mathematics; movement break; classroom physical activity; classroom physical break; on-task behaviour; matematik; rörelsepaus; fysisk aktivitet; koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : I samhällsdebatten belyses ofta den fysiska aktivitetens påverkan på människors välmående och kognitiva utveckling. Enligt Folkhälsomyndigheten bör barn mellan 6 och 17 år vara fysiskt aktiva minst 60 minuter dagligen. Rörelsepauser har därför blivit ett allt vanligare inslag under lektionerna, framförallt för de yngre eleverna. LÄS MER