Sökning: "Per Björkman"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Per Björkman.

 1. 1. Du kan lära dig mycket av andra, men mer av dig själv

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Per Björkman; [2021]
  Nyckelord :teknik; formativ bedömning; portfölj; självbedömning; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : Detta är ett utvecklingsarbete som genomförts under särskild Kompletterande Utbildning (sKPU) vid Luleå Tekniska Högskola (LTU), höstterminen 2020. Syftet med utvecklingsarbetet har varit att fördjupa bilden av hur eleverna kan utveckla sin förmåga och förståelse med stöd av portföljmetodik, bedömningsmatris och självbedömning under ett praktiskt moment i teknik. LÄS MER

 2. 2. Rörelse inom matematikundervisningen : En systematisk litteraturstudie om hur rörelse kan användas i matematikämnet i årskurs F-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :EmmaLinnea Björkman; Emma Hudd; [2019]
  Nyckelord :Mathematics; movement break; classroom physical activity; classroom physical break; on-task behaviour; matematik; rörelsepaus; fysisk aktivitet; koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : I samhällsdebatten belyses ofta den fysiska aktivitetens påverkan på människors välmående och kognitiva utveckling. Enligt Folkhälsomyndigheten bör barn mellan 6 och 17 år vara fysiskt aktiva minst 60 minuter dagligen. Rörelsepauser har därför blivit ett allt vanligare inslag under lektionerna, framförallt för de yngre eleverna. LÄS MER

 3. 3. Målbildsuppfyllelse vid ungskogsröjning i kantzoner mot sjöar och vattendrag i Västra Götalands Jönköpings och Hallands län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Frida Björkman; Björn Schubert; [2018]
  Nyckelord :Edgezones; Pre-commercial thinning; Deciduous trees; Deadwood;

  Sammanfattning : The study examined the goal fulfillment in edge zones along rivers and lakes in precommercial thinning stands based on national targets which is the basis for Swedish forestry. Pre-commercial thinning has a major impact on the future forest, as it determines how the tree species distribution will turn out. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av grovfoderautomater

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Elin Edgren; Linda Björkman; [2017]
  Nyckelord :ättider; Grovfoderautomat; Häst; utfodring; foderautomat; stall; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Hästen är en gräsätare och dess fysiologiska kroppsfunktioner är uppbyggda för att beta cirka 18 timmar per dag med längsta ät uppehåll på cirka tre timmar. Dagens traditionella utfodringssystem ger hästarna tillgång till grovfoder vid två till fyra utfodringstillfällen per dag, med längsta uppehåll mellan kvälls- och morgonutfodring. LÄS MER

 5. 5. Landskapsarkitektur och scenkonst : en undersökning av gränsland och ämnesöverskridande interaktioner

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Björkman Jones; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; scenkonst; gränsland; ämnesöverskridande; interaktioner; koreografi; scendesign; scenografi; designprocess; designhandling; plats; platsspecificitet;

  Sammanfattning : I landskapsarkitektens arbete är konstnärliga gränsland ständigt närvarande. I arbetet undersöks interaktioner mellan landskapsarkitektur och scenkonst specifikt. LÄS MER