Sökning: "Per Bjurström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Per Bjurström.

 1. 1. Samtycke enligt PuL och dataskyddsförordningen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Gaëlle Bjurström; [2017]
  Nyckelord :PuL; samtycke; dataskyddsförordningen; kakor; cookies;

  Sammanfattning : Den ökande användningen av personuppgifter, bland annat för att ”profilera” de registreradeutan deras vetskap, kan innebära en kränkning av den personliga integriteten. De rådande reglerna räcker inte till för att garantera att de registrerade ger ett fritt, aktivt och informerat samtycke till varje tilltänkt behandling av personuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö relaterad till utbrändhet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Bjurström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på ett samband mellan psykosocial arbetsmiljö, psykosocial ohälsa och utbrändhet. Det finns idag begränsad forskning om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Sjöbodar på Västkusten och i Bohuslän : användning och förmedling

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för lantmäteriteknik och matematik; Högskolan Väst/Avd för lantmäteriteknik och matematik

  Författare :Peter Bjurström; Elin Henriksson; [2012]
  Nyckelord :Sjöbodar förmedling;

  Sammanfattning : Sjöbodar i Bohuslän och på Västkusten – användning och förmedlingI arbetet följer en presentation av vad per definition en sjöbod är och hur sådan byggnad bör användas enligt bygglov och kommunbestämmelser samt hur den bör förmedlas. En sjöbod definieras i bygglov som ett kallförråd för fiskeredskap. LÄS MER

 4. 4. Sveriges mest monumentala målning? : Mediala praktikers betydelse för formeringen av kulturarv. En undersökning av 1987 års debatt om Carl Larssons Midvinterblot

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Tintin Hodén; [2011]
  Nyckelord :cultural heritage; debate; canon; aesthetic values; tourism; national identity; Midvinterblot; Nationalmuseum; Per Bjurström; Carl Larsson;

  Sammanfattning : This essay examines the debate that arose in connection to the sale of Carl Larsson’s monumental painting Midvinterblot in 1987. My main purpose is to examine which meanings the debaters ascribed Midvinterblot and in which way the debate influenced the paintings significance as cultural heritage. LÄS MER

 5. 5. Sveriges mest monumentala målning? : Mediala praktikers betydelse för formeringen av kulturarv. En undersökning av 1987 års debatt om Carl Larssons Midvinterblot

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Tintin Hodén; [2011]
  Nyckelord :cultural heritage; debate; canon; aesthetic values; tourism; national identity; Midvinterblot; Nationalmuseum; Per Bjurström; Carl Larsson;

  Sammanfattning : This essay examines the debate that arose in connection to the sale of Carl Larsson’s monumental painting Midvinterblot in 1987. My main purpose is to examine which meanings the debaters ascribed Midvinterblot and in which way the debate influenced the paintings significance as cultural heritage. LÄS MER