Sökning: "Per Bolinder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per Bolinder.

  1. 1. Barns motivation till fysisk aktivitet : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Emmelie Bolinder; Patrik Svensson; [2012]
    Nyckelord :Children; Physical Activity; Physical inactivity and Motivation; Barn; Fysisk Aktivitet; Fysisk inaktivitet och Motivation;

    Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle finns flertalet tekniska nyskapelser som hjälper barn i vardagen och leder till stillasittande vardag. Idag är barnen mindre fysisk aktiva för att bland annat föräldrar skjutsar barnen till skolan. LÄS MER