Sökning: "Per Bragé"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Per Bragé.

 1. 1. Konstruktion av en fotobioreaktor för odling av alger : ett småskaligt försök

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Brage Frick; Lukas Axelsson; Tobias Neselius; [2010]
  Nyckelord :alger; fotobioreaktor; biobränsle;

  Sammanfattning : The prevailing food and energy crisis of the world, due to the declining reserves of fossil energy and a never ending rise of consumption, forces us to look into new fields to supply our energy demand. The boom of bio energy is criticized, as food crops are used to provide biodiesel and ethanol and the volumes are ridiculously small to supply world demand. LÄS MER

 2. 2. Va sa du? : En analys av alterinitierade reparationer i ett samtal mellan två hörselskadade personer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Per Brage; [2008]
  Nyckelord :hörselskadade; samtalsanalys; reparationer; alterinitierade;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar upp en kvantitativ jämförelse mellan två material. I det ena materialet är de två deltagarna hörselskadade och i det andra materialet är de två deltagarna hörande. Jämförelsen visade att alterinitierade reparationer förekom mer frekvent i samtalet mellan två hörselskadade. LÄS MER