Sökning: "Per Engelbrektsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per Engelbrektsson.

  1. 1. RHODODENDRONDALEN – OAS I INGENMANSLAND Fallstudie av en trädgårdsmästares parkdröm

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Per Engelbrektsson; [2020-09-22]
    Nyckelord :gardener; park; rhododendron; nursery; cultural historical value;

    Sammanfattning : This study focuses on the history of Rhododendrondalen, its plant material and suggestions for how to care for the area in the future. Rhododendrondalen is situated on the east side of mountain Billingen just outside central Skövde in Västergötland. Today the area is a mix of a park, uncultivated land and nature reserv. LÄS MER