Sökning: "Per Fast"

Visar resultat 1 - 5 av 451 uppsatser innehållade orden Per Fast.

 1. 1. Snabba godståg : En tidtabellsanalys i hastighetens betydelse för överflyttning av gods från väg till järnväg

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Eric Wibing; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pandemier, krig och klimatlarm omvälver samhället och vårt levnadssätt genom sinakonsekvenser. När dessa konsekvenser ska mötas är frågan om lösningen ska vara ny ellerfinnas i det befintliga. Drivmedelspriserna blir en politisk fråga samtidigt som utsläppen skaminska. LÄS MER

 2. 2. Performance evaluation of domestic solar power installations in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Felix Monthan; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the past two decades the global electricity demand all over the world has increased by 82%, thisis a result of improved living standards, growing populations, electrification of vehicles and growing demand for digital devices. In Sweden, electricity generation from solar power is relatively small and equates to about 0. LÄS MER

 3. 3. Comparing machine learning algorithms for detecting behavioural anomalies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Jansson; [2023]
  Nyckelord :Anomaly Detection; Machine Learning; Behavioural Anomalies;

  Sammanfattning : Background. Attempted intrusions at companies, either from an insider threat orotherwise, is increasing in frequency. Most commonly used is static analysis and filters to stop specific attacks. LÄS MER

 4. 4. Hur ser grönsaksintaget ut bland unga vuxna 18-30 år i Sverige? : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Altinaj Ghafori; Madelin Harju; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bland unga vuxna mellan 18-30 år har skillnader i grönsaksintag observerats mellan könen och tidigare forskning visar att det finns starka bevis på att mer grönsaker i maten ger positiva hälsoeffekter samt minskar risken för olika folksjukdomar.    Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka intaget av och attityderna kring grönsaker bland 18-30 åringar, främst studenter, i Sverige. LÄS MER

 5. 5. THIRD HAND : A solution for the fuel tank assembly at Scania Södertälje

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :SandraMarie Westerberg; Tova Ödesjö; [2023]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Ergonomics; Human-centered design; User-centered design; Safety; Third hand; Automotive; Production; Teknisk Design; Ergonomi; Människocentrerad design; Användarcentrerad design; Säkerhet; Tredje handen; Fordons industri; Produktion;

  Sammanfattning : Scania recently introduced a new fuel tank design. This new design arose a need for extra help when mounting the tank in production, which was solved with two little hooks on each tank. These hooks are today known as the current third hand solution. LÄS MER