Sökning: "Per Franzen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Per Franzen.

 1. 1. Business controller - En roll i förändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Per Brandberg; Andreas Carlsson Franzén; [2019]
  Nyckelord :Business controller; Organisation; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund - Den teknologiska utvecklingen förändrar samhället allt snabbare och en roll som har påverkats av denna förändring är business controllern. Den generella arbetsprocessen för en business controller har tidigare varit självständig och sifferorienterad, men utvecklingen av nya system och IT-stöd samt tillgången till mer information än någonsin innan har lett till att business controllerns roll i organisationer har förändrats. LÄS MER

 2. 2. Adult Language Learners' Extramural English: A Quantitative Study on Adult Language Learners in Sweden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Franzén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The increasing usage of English and Information and Communication Technology (ICT) in the Swedish society gives students increased opportunities to use English outside of the classroom. This has led to an increased interest in students’ usage of English outside of school, although the focus of research in this area has been on younger students. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Sofie Franzén; Spire Ohlsson; [2016]
  Nyckelord :Inflammatory bowel diseases; qualitative; everyday life; lived experiences; Inflammatoriska tarmsjukdomar; kvalitativ; vardagsliv; upplevda erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) innefattar sjukdomarna Ulcerös kolit och Morbus Crohn. Miljöfaktorer och förändrade kostvanor tros vara anledningar till att IBD-fallen ökat i USA och västra Europa på kort tid. I Sverige drabbas cirka 500 personer av Morbus Crohn varje år och Ulcerös kolit drabbar ca 900 personer per år. LÄS MER

 4. 4. Accelerating IISPH : A Parallel GPGPU Solution Using CUDA

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :André Eliasson; Pontus Franzén; [2015]
  Nyckelord :implicit incompressible smoothed particle hydrodynamics; fluid simulation; real-time; GPGPU;

  Sammanfattning : Context. Simulating realistic fluid behavior in incompressible fluids for computer graphics has been pioneered with the implicit incompressible smoothed particle hydrodynamics (IISPH) solver. LÄS MER

 5. 5. Gentrifiering i Göteborg - En studie av fenomenet gentrifiering i sex centralt belägna primärområden i staden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sarah Franzén; [2012-10-09]
  Nyckelord :gentrifiering; primärområde; urbana processer; boende; Göteborg;

  Sammanfattning : Studien behandlar det mångfacetterade fenomenet gentrifiering, vilket kan ta sig en lång rad av uttryck, och eventuell förekomst av gentrifiering i några utvalda områden i Göteborg. De utvalda studieområden i staden är sex centralt lokali-serade primärområden: Inom Vallgraven, Brämaregården, Masthugget, Kungsla-dugård, Kålltorp samt Guldheden. LÄS MER