Sökning: "Per Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Per Hansson.

 1. 1. Ordinlärning i förberedelseklass i skolår 7 – 9. En jämförande studie av inlärning av svenska ord via översättning till modersmålet, bilder eller förklaringar på svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Elisabeth Hansson; [2021-09-02]
  Nyckelord :ordinlärning; produktivt ordförråd; högfrekventa ord;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka om nyanlända högstadieelevers ordinlärning gynnas om orden översätts till modersmålet, visas på bild eller förklaras på svenska. Detta har undersökts genom att åtta elever i en förberedelseklass i skolår 7-9 under nio veckor fått femton svenska ord i läxa per vecka, vilka förhörts skriftligt. LÄS MER

 2. 2. Arbetskraft från tredje land: Effekter på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Emma Hansson; Hannah Stutzinsky; [2021-07-13]
  Nyckelord :Arbetskraftsinvandring; Arbetslöshet; Arbetstillstånd; BRP; OLS med fixed effect;

  Sammanfattning : Non-European labour migration has become a regularly discussed political issue, portrayed variously as a threat or a benefit for the domestic labour market. Since 2008, Sweden has had the most liberal labour migration policy within the OECD. LÄS MER

 3. 3. ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD Hur fungerar tal-till-text-verktyg som skrivhjälpmedel för personer med afasi?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Hansson; Magdalena Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :afasi; automatisk taligenkänning; skrivande; tal-till-text-verktyg; digitala hjälpmedel; aphasia; automatic speech recognition; writing; speech-to-text-technology; digital assistive technology;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate if speech-to-text-technology could facilitate writing for people with aphasia, and if there was a difference in dictation accuracy between two persons with aphasia and two persons without known neurological disease. Dictation accuracy is how correctly the speech-to-text-technology transcribed what was spoken. LÄS MER

 4. 4. Är det ett under? : En studie om underprissättning i Skandinavien

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hampus Malmquist; Anton Hansson; [2021]
  Nyckelord :Underpricing; Asymmetric information; Institutional factors; Culture; EMH; Underprissättning; Informationsasymmetri; Institutionella faktorer; Kultur; EMH;

  Sammanfattning : Bakgrund : Underprissättning är ingen ny företeelse utan det finns mängder av forskning påämnet. Underprissättning förekommer vid de börsintroduktioner där teckningskursen är lägreän vad stängningskursen är för aktien efter första handelsdagen. LÄS MER

 5. 5. Folket och hemmet - En ideanalytisk studie av Per Albin Hanssons och Jimmie Åkessons användning av begreppet folkhemmet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Sivhed; [2021]
  Nyckelord :Folkhemmet; Sverigedemokraterna; Socialdemokraterna; Per Albin Hansson; Jimmie Åkesson; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis, it is investigated whether Per Albin Hansson and Jimmie Åkesson's concepts of “Folkhemmet” (Peoples Home) are comparable. This is done with a method that combines idea analysis and concept analysis. In concrete terms, this analysis is done in two ways. LÄS MER