Sökning: "Per Hellsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Per Hellsten.

 1. 1. Fyra avrättningar och en benådning : Bödelsvärdet och tidningspennan i Sverige 1874 - 1910

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Clas Göran Carlsson; [2017]
  Nyckelord :executioner; guillotine; capital punishment; pardon; public execution; avrättning; bödel; benådning; dödsstraff; offentlig avrättning; intermural avrättning; mord; rättegång; giljotin; bödelsyxa; tidningar;

  Sammanfattning : Abstract Four executions and one pardon The executioner’s sword and the newspaperman’s pen in Sweden 1874 – 1910 This study examines how three murder cases who lead to a death penalty sentence for the five accused persons are covered in selected contemporary Swedish newspapers. Four of the five condemned persons, three men and one woman, were executed. LÄS MER

 2. 2. Ägarlägenhetsförrättningar ur ett kostnadsperspektiv : Hur utvalda faktorer påverkar förrättningskostnaden och den framtida förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Lisa Bergsten; Sofia Hellsten; [2015]
  Nyckelord :Ägarlägenheter; förrättningskostnad; samverkansformer och förvaltning.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to get the cadastral procedure for condominiums to become more affordable. The aims of the study is to examine how the number of condominiums, the number of joint facilities and the number of joint property units that are formed in a condominium cadastral procedure in Sweden influences the cadastral procedure cost. LÄS MER