Sökning: "Per Helsingen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per Helsingen.

  1. 1. Informationshantering i fastighetsbranschen

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Elof Albrektsson; Per Helsingen; [2017]
    Nyckelord :Digitalisering; Informationshantering; Fastighetsbranschen; BIM; Internet of things;

    Sammanfattning : .... LÄS MER