Sökning: "Per Hillgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Per Hillgren.

 1. 1. Kapacitetsökning av Order-till-leveransprocessen : En fallstudie av e-handelstjänsten Handla24 på ICA i Rottne

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Vilhelm Hillgren; Oliver Holm; Emil Gidlund; Victor Bäckstrand; [2015]
  Nyckelord :E-handel; Order till leverans; Processbeskrivning; Flaskhalsar; ICA; Handla24;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-handeln har ökat explosionsartat de senaste åren, detta har även påverkat e-handeln med dagligvaror. Vårt fallföretag ICA i Rottne och deras e-handelstjänst Handla24 som startade 2010 har under de senast åren växt avsevärt. Detta har lett till att ICA i Rottne närmar sig de kapacitetsbegränsningar som finns i nuläget. LÄS MER

 2. 2. Ett företags behov av en balanserad affärsidé för att överleva på en marknad : En fallstudie av företaget Klarna utifrån Normanns modell för en balanserad affärsidé

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Sundlöf; Gabriella Norrby; Christina Hillgren; [2010]
  Nyckelord :Affärsidé; Dominerande idéer; Marknadsledare; Dominerande revir; Produkt; Marknadssegment; Organisationsstruktur; E-handel; Säkra betalningar; Fakturatjänster.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie på fakturatjänst företaget Klarna. Klarna erbjuder betalningslösningar för företag inom e-handel samt underlättar och erbjuder ett säkert betalningsalternativ till slutkonsumenter som handlar över internet. LÄS MER

 3. 3. Att agera som IT facilitator inom en Intensivvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik

  Författare :Marcus Emilson; Viktor Bergqvist; [2002]
  Nyckelord :Intensive Care Unit; IT-facilitator; Participatory Design; PDA; Barcode; Iterative;

  Sammanfattning : The project takes place at the intensive care unit (ICU) in Malmö. It is a collaboration project between Interactive Institute and Malmö Academic Hospital (MAS). Their main interests are to explore and domesticate a learning and competence developing process. LÄS MER