Sökning: "Per Isberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Per Isberg.

 1. 1. Botten upp, sa sjuksköterskan!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Edhag; Per Isberg; Niclas Wettergren; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Botten upp, sa sjuksköterskan! Seminariedatum: 5 Juni 2019 Ämne/kurs: FEKH99, Examensarbete i Entrepreneurship and Innovation Management på kandidatnivå, 15 HP Författare: Klara Edhag, Per Isberg & Niclas Wettergren Handledare: Hans Landström Nyckelord: Innovation management, Inkrementell innovation, sjuksköterskor, EDI, Organisationskultur Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap gällande sjuksköterskors möjligheter till arbete med inkrementella innovationer. Studien ämnar till att ur sjuksköterskans perspektiv undersöka hur och om arbetet med inkrementella innovationer på ett svenskt sjukhus fungerar och utifrån detta ge förslag på hur innovationsprocessen kan förbättras. LÄS MER

 2. 2. Återkallade registreringar - toppen av ett isberg? : En studie om faktorer som kan påverka riskbenägenhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Markus Björklin; Fredrik Cuison Stigen; [2020]
  Nyckelord :Risk propensity; risk factors; risk preference; revoked registrations; real estate broker; Riskbenägenhet; riskfaktorer; återkallad registrering; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att behandla de faktorer som har stor påverkan på fastighetsmäklarens riskbenägenhet gentemot fastighetsmäklarlagen. Eftersom det finns många faktorer som kan påverka en individs riskbenägenhet så har arbetet begränsats till att omfatta: - Lönesättning. - Företagskultur. LÄS MER

 3. 3. Media och kommunikatörerna: I granskningens rampljus

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Nadja Abbas; Charlotte Isberg; [2016]
  Nyckelord :Media; Communication; Agenda-setting; Media logic;

  Sammanfattning : Over the last decade, Swedish companies and organizations have built strong communications departments whose main responsibility is to be in charge of the company's internal and external communication. At the same time, the number of journalists has dramatically decreased and there are now two communications experts per journalist in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Management factors influencing sow productivity in successful Swedish and Danish herds

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sophia Isberg; [2013]
  Nyckelord :Pig; sow; productivity; weaned piglets; piglet; mortality; management; successful;

  Sammanfattning : The number of weaned piglets per sow and year is a good measurement of sow productivity since it is affected by the number of piglets born alive, the pre weaning mortality (i.e. mortality of live born piglets between birth and weaning) and the number of litters per sow and year. LÄS MER

 5. 5. Production and composition of sow milk

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Christina Eliasson; Sophia Isberg; [2011]
  Nyckelord :Sow; Lactation; Colostrum; Milk; Formation; Yield; Composition; Piglet;

  Sammanfattning : Colostrum and milk yield and composition are important for piglet survival and growth Mammogenesis occurs during prepuberty, puberty, gestation and lactation. Colostrogenesis starts before parturition and transcends into lactogenesis 24-36 hours after parturition. If the teats are not suckled, involution will occur. LÄS MER